Často kladené dotazy

13 Co jsou nadace a čím se zabývají?

Jedná se o účelová sdružení majetku zřízená pro dosahování obecně prospěšných cílů. Činnost je vymezena jejich zaměřením, které zvolí zakladatel nadace a ukotví jej v nadačním statutu.

Co dělá Nadace Divoké husy?

Naším posláním je být prostředníkem mezi těmi, kdo dávají a těmi, kdo umí pomáhat. Cílem je podpora nestátních neziskových organizací a jejich schopnosti pomáhat znevýhodněným osobám, dále rozvoj dárcovství jako projevu sounáležitosti a odpovědnosti.

Jak je Nadace Divoké husy financována?

Peníze získáváme z výnosů nadačního jmění, příspěvků od Wilde Ganzen, od domácích a zahraničních dárců a prostřednictvím veřejné sbírky „Lety Divokých hus.“

Co je to nadační jmění?

Nadační jmění je náš kapitál. Jeho výnos nadace pravidelně rozděluje v grantovém řízení, slouží též k financování provozu. Nadační jmění je nedotknutelné. Výše jmění spoluurčuje míru stability nadací. Výše zapsaného základního jmění Nadace Divoké husy činí 32 791 908 Kč.

Koho podporuje Nadace Divoké husy?

Vyhledáváme a podporujeme příjemce mezi nestátními a neziskovými organizacemi, které působí v sociální, zdravotní a humanitární oblasti působící v ČR a v rozvojových zemích.

Jak Vám mohu pomoci?

Zasláním jednorázového příspěvku či založením trvalého příkazu (číslo účtu 27 000 000/0100) můžete přispět do veřejné sbírky, z výtěžku budou pořízeny prostředky přímo sloužící klientům neziskových organizací. Pro firemní donátory nabízíme dárcovský program.

Je možné si hodnotu daru Vaší nadaci odečíst z daní?

Fyzické osoby si mohou odečíst hodnotu daru (při minimální výši 1 000 Kč ročně) až do výše 10 % daňového základu. Právnické osoby si mohou dar (v minimální výši 2 000 Kč ročně) odečíst do výše 5 % daňového základu. Rádi Vám na požádání zašleme potvrzení pro finanční úřad nebo mzdovou účtárnu.

Proč se nadace jmenuje „Divoké husy?“

Pomohla nám partnerská holandská nadace stejného jména, holandsky Wilde Ganzen. Název je inspirován deníkem dánského teologa a filosofa Soerena Kierkegaarda, ve kterém srovnává divoké husy s těmi ochočenými. Zatímco domácí pouze sedí na dvorku a nechávají se vykrmovat, divoké husy létají z místa na místo a brání se ustrnutí. Také naše Nadace nechce zpohodlnět a ustrnout ve vývoji.

Podporujeme inovativní metodou v programu Benefice s Divokými husami, který vybízí k aktivitě jak samotnou organizaci, tak místní dárce a samosprávu. Nezaměřujeme se pouze na jednu oblast sociální péče ani na konkrétní region, podporujeme kvalitní projekty na území celé ČR i mimo ni. Příjemcem podpory se může stát organizace starající se o děti s postižením, hospic i Dům na půli cesty.

Ještě nikdy jsem neviděl divokou husu, můžete mi pomoci?

Doporučujeme návštěvu zoologické zahrady. V posledních letech se divoké husy objevily také v pražské oboře Stromovka.PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing