Zahradní slavnost Domova Jitka

Datum konání:

11. 08. 2021

Místo konání:

Farní zahrada ČCE Dolní sbor Vsetín

Organizace:

Domov Jitka o.p.s.

V Domově Jitka jsou poskytovány pobytové služby týdenního stacionáře a odlehčovací služby pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením. Posláním týdenního stacionáře je poskytnout lidem s postižením sociální služby s ubytováním, zajistit jejich potřeby a umožnit těmto osobám žít plnohodnotný život s ohledem na jejich individuální přání, cíle a možnosti s vazbou na rodinné zázemí. Posláním odlehčovací služby je umožnit pečující rodině nezbytný odpočinek a obstarání vlastních potřeb a zájmů.


Program benefice

Setkání klientů a zaměstnanců Domova Jitka s rodinami klientů, přáteli z jiných soc. služeb, s příznivci, podporovateli a dalšími spoluobčany. Vše je doplněno hudbou, hrami, dílničkami a prodejem výrobků klientů. Bude zajištěno občervení a táborák se špekáčky.

Účel grantu

Získané finanční prostředky budou použity pro opravu střechy budovy Domova Jitka. Tato výměna střešní krytiny a některých trámů bude realizována v roce 2021. Střecha je v havarijním stavu a proto je potřeba ji opravit.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing