XIV. Benefiční ples

Datum konání:

21. 11. 2020 od 20:00

Místo konání:

Kulturní dům Lorec, U Lorce 57, Kutné Hora

Organizace:

Cesta životem bez bariér, z.s.

Cesta životem bez bariér se zaměřuje na pomoc rodinám s handicapovanými dětmi. Hnacím motorem činnosti jsou potřeby těchto rodin a nedostupnost některých služeb v regionu. Pro děti pořádají plavecké kurzy, sportovní soustředění, tábory a výlety. Nabízejí i odbornější služby jako jsou speciální rehabilitace nebo odlehčovací služba. Od roku 2014 poskytují speciální a velmi účinnou pohybovou terapii Therasuit pro děti především po dětské obrně. V září 2019 otevřeli denní centrum Kostka bez bariér pro rehabilitaci, zábavu i odpočinek v Kutné Hoře, kam přestěhovali většinu aktivit.


Program benefice

20.00 zahájení, úvodní slovo, poděkování sponzorům, dárcům
21.30 rozhovor s předsedkyní o použití výtěžku benefice, poděkování dobrovolníkům
3 – 4 vystoupení v průběhu večera
23.30 losování tomboly
2.00 ukončení plesu

Účinkující
Pavel Nový, B - Dance band, TJ Sokol Paběnice - Rumba flamengo

 

Naplánovaná benefice proběhne online.

Účel grantu

Grant půjde na dovybavení denního centra Kostka bez bariér a to konkrétně na didaktické hry a hračky a na vybavení rehabilitace (zdvižný pás k přístroji Balance trainer). Dále by rádi nakoupili herní prvky, které by umístili do zahrady denního centra.


Krátký příběh:

Jedním z klientů Cesty životem bez bariér je Lucinka. Milá a velmi chytrá holčička, která je pořád veselá. Ve vodě jí to moc baví. Nemůže mluvit a jejím jediným komunikačním nástrojem je počítač. Ten, ale neovládá rukama tak, jako běžný uživatel, ale očima. Proč? Lucinka prodělala dětskou mozkovou obrnu a její tělo trpí mimovolnými pohyby, které ji neumožňují psát nebo používat myš. Také je na vozíku a hůře vidí. Bez pomoci druhých, moderních technologií a bez pravidelných rehabilitací, cvičení a lázní, kam jezdí dvakrát ročně, by se její život neobešel. Lucinka chodí nejen na plavání, ale účastní se téměř všech našich aktivit.

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing