Vzhůru na palubu!

Datum konání:

01. 07. 2017 13:00 - 21:00

Místo konání:

Sokolská plovárna u nádrže Jordán, Tábor

Organizace:

Fokus Tábor, z.s.

Nestátní nezisková organizace Fokus Tábor, z.s. je zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní poruchy psychotického rázu. Dlouhodobě v Táboře poskytuje zejména sociální služby. Zároveň podniká kroky ke vzniku Centra duševního zdraví v Táboře, které propojí sociální a zdravotní péči o lidi s duševním onemocněním. 


Program benefice

Spolek FOKUS Tábor provozuje od roku 2016 půjčovnu lodiček na Jordáně. Příjem z půjčovny představuje jeden ze zdrojů financování sociálních služeb spolku. V letošním roce město Tábor nabídlo spolku FOKUS Tábor uspořádat akci v rámci festivalu Léto nad Lužnicí. Vznikl tak nápad uspořádat originální kulturní akci na Sokolské plovárně, nabídnout táborákům možnost vyzkoušet si různá plavidla a užít si první prázdninový den u vody s rodinou nebo s přáteli.

Pozvání na akci přijali provozovatelé repliky historické plachetnice Miamiti a nabídli se, že umožní návštěvníkům plavbu po Jordáně. Stejně tak se podařilo zajistit možnost plavby na malé plachetnici Vaurien. Návštěvníci akce si také mohou vyzkoušet dva mořské kajaky a samozřejmě celý lodní park půjčovny lodiček, který se letos díky dotaci města podařilo obohatit o velkou rodinnou pramici, šlapadlo a paddleboard.

Program kulturně sportovní akce Vzhůru na palubu:
13:00 - Oficiální zahájení další sezóny půjčovny lodiček, křest nových plavidel
13:20 - Příjezd repliky historické lodi Miamiti s malým doprovodným programem
13:30 – 18:30 – Individuální plavby po Jordáně
15:30 – 16:00 – závod na nafukovacích matracích (50 m)
18:00 – letní koncert na plovárně
21:00 – předpokládaný konec akce

Cílem akce je vedle nabídky příjemného letního odpoledne u vody pro všechny návštěvníky také informování o činnosti spolku, o právě probíhajících aktivitách souvisejících s budováním Centra duševního zdraví, o jeho přínosech pro lidi s d.n. i pro celou komunitu a upozornění na možnost podpory spolku prostřednictvím půjčovny lodiček.

Účel grantu

Získané prostředky budou použity na pořízení vybavení nově budovaných ordinací připravovaného Centra duševního zdraví (CDZ) – konkrétně kartotéku, vyšetřovací lehátko, křesla, skříň na léky, prac. pult, tonometr, fonendoskop, teploměr, osobní váha, výškoměr, pomůcky pro poskytnutí první pomoci, apod. Odhadovaný náklad 50 – 60 tis.  


Akci prostřednictvím Nadace Divoké husy podpoří Nadační fond Avast částkou 30 tisíc korun z projektu Spolu se zaměstnanci.

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing