Vinobraní v klášteře - čtvrtý ročník

Datum konání:

10. 09. 2017 od 14.00 hodin

Místo konání:

Domov sv. Karla Boromejského, K Šancím 50/6, 163 00 Praha - Řepy (prostor zahrady)

Organizace:

Domov sv. Karla Boromejského

Domov zajišťuje péči o seniory na přechodnou dobu. Poskytuje lékařskou a ošetřovatelskou péči v rámci lůžkového zdravotního zařízení a sociální služby - odlehčovací pobyty a denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené.
V budově Domova sídlí oddělení výkonu trestu pro ženy. Těmto ženám Domov zabezpečuje rekvalifikaci v certifikovaném sanitářském kurzu sv. Zdislavy a nabízí jim pracovní uplatnění v pomocných a obslužných provozech. Rekvalifikovaným ženám pak službu přímo u lůžek pacientů.


Program benefice

Jedná se již o čtvrtý ročník oblíbené akce spojené s lidovou hudbou, tancem, tradičním pohoštěním a zábavným programem pro děti. Během odpoledne se na zahradním pódiu vystřídá celkem pět hudebně - tanečních uskupení. V prostorách zahrady budou rozmístěny stánky s občerstvením, ochutnávkou vín a drobnými dárky z chráněných dílen. Nebude chybět ani stánek Domova s výrobky jeho klientů nebo oblíbenými Boromejskými oplatkami.
Program je zvolen tak, aby potěšil návštěvníky napříč věkovými skupinami a propojil jednotlivé generace. Na své si přijdou i malé děti, pro které bude připraven skákací hrad, trampolína a různé soutěže za odměny. Cílem je připravit zábavné odpoledne pro celou rodinu a z výtěžku akce financovat potřeby Domova a jeho pacientů.

Účel grantu

Finanční příspěvek poslouží k zakoupení kardiackých a relaxačních křesel do denního stacionáře.

Denní stacionář je jednou ze služeb, které Domov nabízí seniorům a zdravotně postiženým lidem. Pomáhá tak rodinám v péči o jejich příbuzné v pracovních dnech, kdy členové rodiny chodí do zaměstnání a nemohou se o svého rodinného příslušníka postarat. Denní stacionář zajišťuje stravování, hygienu, plnohodnotný program a sociální kontakt. Je oporou rodinám, které se chtějí starat o svého věkem pokročilého nebo hendikepovaného rodinného příslušníka a nerady by ho umístili do trvalého zařízení. Stacionář tyto rodiny podporuje a ulehčuje jim v péči v době, kdy jsou v práci. Tyto rodiny mají vyřešený problém, kdo se postará o jejich člena v čase, kdy ony samy nemohou. Večery a víkendy pak v klidu tráví se svým příbuzným. V tomto ohledu plní denní stacionář nezastupitelnou roli v oblasti sociálních služeb.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing