Vinobraní v klášteře a oslava 20. výročí založení Domova sv. Karla Boromejského

Datum konání:

11. 09. 2016 od 14.00 hod.

Místo konání:

K Šancím 50/6, Praha 6 - Řepy (prostor zahrady Domova)

Organizace:

Domov sv. Karla Boromejského

Domov zajišťuje péči o seniory na přechodnou dobu. Poskytuje lékařskou a ošetřovatelskou péči v rámci lůžkového zdravotního zařízení a sociální služby, jako odlehčovací pobyty a denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené. 

Domov slouží nemocným věkem pokročilým lidem již dvacátým rokem. Za tuto dobu byl kompletně rekonstruován ke své činnosti a postupně vybaven moderními polohovacími lůžky i zdravotnickou technikou. Při péči o nemocné vychází z poslání svého zřizovatele Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, a tím je na základě milosrdenství účinně sloužit potřebným lidem. O seniory se stará kvalifikovaný a vysoce motivovaný zdravotnický personál (lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelky, sanitářky..)

Potřebnými lidmi jsou v Domově nejen nemocní senioři, ale také odsouzené ženy, které zde nalézají novou příležitost k uplatnění, rekvalifikaci a získání nových pracovních návyků. Setkávání se s nemocnými a účast na dění v Domově jim umožňuje přemýšlet o dosavadním způsobu života, přehodnotit své postoje a dává jim novou naději do budoucna. Rekvalifikace jim také napomáhá po propuštění z výkonu trestu k nalezení odpovídajícího uplatnění ve zdravotních a sociálních službách.


Program benefice

Letošní, 3. ročník Vinobraní v klášteře je výjimečný, protože spadá do období oslav 20. výročí založení Domova a jeho otevření ke službě nemocným seniorům. 
Programu se zúčastní moravský zpěvák lidových písní Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou, Saxofonové kvarteto ze Zličína pod vedením Romana Krásy, orchestr Archioni Plus pod vedením dirigenta Michala Macourka, umělecký soubor Makotřaské stařeny s doprovodnou kapelou a Jana Rychterová a spol. 
Program oslav bude koncipován tak, aby potěšil mladé i starší návštěvníky. V dětském koutku bude postaráno i o nejmenší děti, aby si jejich rodiče a prarodiče mohli odpočinout.
V průběhu odpoledne bude probíhat v refektáři Domova výroční výstava fotografií z historie a současnosti kláštera, kterou si mohou návštěvníci vinobraní a oslav prohlédnout.

Účel grantu

Výtěžek benefice, jako i finanční příspěvek Nadace Divoké husy bude použit na pořízení nového počítačového vybavení, tiskáren a tonerů na různé úseky Domova, zejména však do zdravotnického provozu.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing