Vinobraní v klášteře - 7. ročník

Datum konání:

13. 09. 2020 od 14 hodin

Místo konání:

Domov sv. Karla Boromejského, K Šancím 50/6, 163 00 Praha - Řepy (prostor zahrady)

Organizace:

Domov sv. Karla Boromejského

Domov zajišťuje péči o seniory na přechodnou dobu. Poskytuje lékařskou a ošetřovatelskou péči v rámci lůžkového zdravotního zařízení a sociální služby (odlehčovací pobyty a denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené).
V budově Domova sídlí oddělení výkonu trestu pro ženy. Těmto ženám Domov zabezpečuje rekvalifikaci v certifikovaném sanitářském kurzu sv. Zdislavy a nabízí jim pracovní uplatnění v pomocných a obslužných provozech (rekvalifikovaným ženám pak službu přímo u lůžek pacientů).
Domov slouží nemocným věkem pokročilým lidem již 24 let. Za tuto dobu byl kompletně rekonstruován ke své činnosti a postupně vybaven moderními polohovacími lůžky i zdravotnickou technikou. Při péči o nemocné vychází z poslání svého zřizovatele Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, a tím je na základě milosrdenství účinně sloužit potřebným lidem. O seniory se stará kvalifikovaný a vysoce motivovaný zdravotnický personál (lékaři, zdravotní sestry, rehabilitační pracovníci, ošetřovatelé/ky, sanitáři/ky..)
Potřebnými lidmi jsou v Domově nejen nemocní senioři, ale také odsouzené ženy, které zde nalézají novou příležitost k uplatnění, rekvalifikaci a získání nových pracovních návyků. Setkávání se s nemocnými a účast na dění v Domově jim umožňuje přemýšlet o dosavadním způsobu života, přehodnotit své postoje a dává jim novou naději do budoucna. Rekvalifikace jim také napomáhá po propuštění z výkonu trestu k nalezení odpovídajícího uplatnění ve zdravotních a sociálních službách.


Program benefice

V září se uskuteční 7. ročník vinobraní, které si díky úspěšným předchozím ročníkům získalo velkou popularitu u příchozích návštěvníků. Na vinobraní se sjíždějí lidé z Prahy i okolí.
Program je každoročně koncipován tak, aby potěšil všechny věkové skupiny od malých dětí až po seniory. Vinobraní se účastní jak mladí lidé, tak i lidé středního věku, rodiny s dětmi a rovněž i senioři - pacienti Domova a příchozí z veřejnosti.
Pro nejmenší návštěvníky bude připraven doprovodný program se soutěžemi, trampolínou a skákacím hradem, aby si jejich rodiče a prarodiče mohli dostatečně odpočinout a užít zábavný program, který probíhá na hlavním pódiu.
S přípravou a organizací této stěžejní akce pomáhají i odsouzené ženy ve výkonu trestu, které v objektu Domova pobývají. Zapojují se jednak do přípravných prací, ale i do hlavního programu.
V prostorách zahrady budou opět rozmístěny stánky s občerstvením, ochutnávkou vín, bylinkami a různými předměty rukodělné výroby. Nebude chybět ani stánek Domova s výrobky pacientů a klientů i oblíbenými Boromejskými oplatkami.
Účinkující: Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou, zpěvačka a herečka divadla Semafor Kamila Kopáčková, Cimbálová muzika sourozenců Holubových s Jiřím Žigmundem a Folklorní soubor Lučinka

Účel grantu

Cílem akce je připravit zábavné odpoledne pro celou rodinu a z jejího výtěžku a příspěvku nadace pořídit ochranné pomůcky, resp. hygienické rukavice, které jsou nezbytné při péči o nemocné seniory. Dle aktuálních cenových nabídek by odhadem mohli pořídit přibližně 50 tisíc kusů rukavic. Období koronaviru však ukázalo, že ceny ochranných pomůcek se mohou ze dne na den změnit. V tom případě by pořídili tyto nezbytné pomůcky v menším objemu.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing