Vinobraní v klášteře - 6. ročník

Datum konání:

08. 09. 2019 od 14 hodin

Místo konání:

Domov sv. Karla Boromejského, K Šancím 50/6, 163 00 Praha - Řepy (prostor zahrady)

Organizace:

Domov sv. Karla Boromejského

Domov zajišťuje péči o seniory na přechodnou dobu. Poskytuje lékařskou a ošetřovatelskou péči v rámci lůžkového zdravotního zařízení a sociální služby (odlehčovací pobyty a denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené).
Domov slouží nemocným věkem pokročilým lidem již 23 let. Za tuto dobu byl kompletně rekonstruován ke své činnosti a postupně vybaven moderními polohovacími lůžky i zdravotnickou technikou. Při péči o nemocné vychází z poslání svého zřizovatele Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, a tím je na základě milosrdenství účinně sloužit potřebným lidem. O seniory se stará kvalifikovaný a vysoce motivovaný zdravotnický personál (lékaři, zdravotní sestry, rehabilitační pracovníci, ošetřovatelé/ky, sanitáři/ky..)
Potřebnými lidmi jsou v Domově nejen nemocní senioři, ale také odsouzené ženy, které zde nalézají novou příležitost k uplatnění, rekvalifikaci a získání nových pracovních návyků. Setkávání se s nemocnými a účast na dění v Domově jim umožňuje přemýšlet o dosavadním způsobu života, přehodnotit své postoje a dává jim novou naději do budoucna. Rekvalifikace jim také napomáhá po propuštění z výkonu trestu k nalezení odpovídajícího uplatnění ve zdravotních a sociálních službách.


Program benefice

Letos v září se uskuteční již 6. ročník oblíbeného vinobraní, které si díky minulým ročníkům získalo příznivce převážně z MČ Praha - Řepy, ale i z celé Prahy a okolí. Účast v letošním programu přijali následující účinkující:
Jitka Zelenková, Karel Gott Cover Band, Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou, Dětský folklorní soubor Vonička a Dětský soubor Musica e Danza.
Program je naplánován tak, aby potěšil všechny generace. Vinobraní se účastní jak mladí lidé, tak i lidé středního věku, rodiny s dětmi a rovněž i senioři - pacienti Domova a příchozí z veřejnosti.
Pro nejmenší návštěvníky je připraven doprovodný program se soutěžemi, trampolínou a skákacím hradem, aby si jejich rodiče a prarodiče mohli dostatečně odpočinout a užít zábavný program, který probíhá na hlavním pódiu.
S přípravou a organizací této stěžejní akce pomáhají i odsouzené ženy ve výkonu trestu, které v objektu Domova pobývají. Zapojují se jednak do přípravných prací, ale i do hlavního programu.

V prostorách zahrady budou opět rozmístěny stánky s občerstvením, ochutnávkou vín, bylinkami a různými předměty rukodělné výroby. Nebude chybět ani stánek Domova s výrobky jeho klientů a oblíbenými Boromejskými oplatkami.

Účel grantu

Cílem akce je připravit zábavné odpoledne pro celou rodinu a z jejího výtěžku zakoupit potřebné pomůcky pro pohodlný pobyt pacientů v Domově (2 pojízdná polohovací křesla a jedno křeslo vážící).Příběh Domova sv. Karla Boromejského a jeho pacientů

Stručná historie v datech:

1837 - příchod sester boromejek z Francie do Prahy, založení mateřince pod Petřínem
1858 - zakoupení pozemku v Řepích (tzv. Taicmanův dvůr),vystavění kláštera a otevření sirotčince
1860 - vysvěcení sirotčince
1861 - vysvěcení kostela sv. Rodiny (je součástí kláštera)
1864 - 1865 - zřízení ženské trestnice
1861 - 1879 - působení slavného českého loupežníka Václava Babinského po propuštění ze žaláře (sestry se ho ujaly a zaměstnaly jako zahradníka)
1948 - zrušení ženské trestnice, úprava budovy na ústav sociální péče pro dospělé
1950 - násilná likvidace Kongregace a odsunutí řádových sester do soustřeďovacích táborů v pohraničí
1958 - sídlo Výzkumného ústavu zemědělské techniky
po r. 1990 - navrácení kláštera boromejkám v restituci, rekonstrukce zchátralého objektu
1996 - založení Domova sv. Karla Boromejského ke službě nemocným seniorům (zdravotní a sociální pobyty pro seniory)

Po navrácení budovy kláštera sestrám se spojily síly i finanční prostředky Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Nadace Dobré dílo, Magistrátu hl.m. Prahy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Vězeňské služby, městských částí a mnoha sponzorů, aby budova mohla opět sloužit naplňování základního poslání sester boromejek. V roce 1996 zde byla započata obnovená služba, která v návaznosti na historii poskytuje práci a vzdělávání ženám ve výkonu trestu, ale zároveň propojuje tuto resocializační činnost s péčí o nemocné seniory.
Během třiadvaceti let se podařilo mnoho dobrého. Zanedbaný dům byl s pomocí mnoha sponzorů tuzemských i zahraničních rekonstruován a vybaven pro zdravotní a sociální péči. V kostele sv. Rodiny byly postupně zrestaurovány beuronské malby. Díky moderní technice mohou dnes pacienti nejen osobně, ale i pomocí audio-video přenosu sledovat bohoslužby i četné a rozmanité koncerty, pořádané v tomto krásném prostoru.

Za pomoci veřejné sbírky byly postupně pořízeny moderní polohovací postele se speciálními matracemi, starý darovaný nábytek v jídelnách i na jednotlivých patrech vyměněn za nový. V pokojích ležících pacientů přibyly televizory, vybudovali jsme počítačovou síť, provedli jsme bezbariérové úpravy, obnovili vozový park a kromě nádherné květinové zahrady, z které se pacienti těší už 21 let, jsme v blízkosti budovy téměř dokončili odpočinkovou a meditační zahradu.

Aktuálním plánem do budoucna je zejména udržení vysoké kvality služeb, které seniorům poskytujeme a zahájení revitalizace rybníku v naší zahradě.

Závěrem je potřeba zmínit, že kulturní akce, které Domov pravidelně pořádá a jejichž výtěžek pomáhá Nadace Divoké husy zdvojnásobit, mají obrovský vliv na životy nemocných seniorů, o které v Domově pečujeme. Letos v květnu jsme u nás přivítali zcela nový orchestr s názvem Collegium Modern Prague Orchestra pod vedením Michala Macourka a Petra Jiříkovského. Orchestr se představil v programu muzikálových melodií s hvězdným muzikálovým pěveckým obsazením. Vystoupili: Marian Vojtko a Michaela Gemrotová - protagonisté muzikálu Fantom Opery, dále pak Pavel Vítek a mladý nadějný zpěvák Jakub Hübner. Ačkoliv se koncert konal v pozdních večerních hodinách, zúčastnily se ho dvě pacientky na vozíku. Program byl dvouhodinový, což je na možnosti našich pacientů udržet pozornost a vydržet sedět na invalidním vozíku dlouhá doba. Při krátké přestávce po první části koncertu jsme se ptali našich pacientek, zda už nejsou unavené a nechtějí odvézt do svých pokojů. Svorně prohlásily, že ne, a tak vydržely až do úplného konce. Po skončení koncertu a závěrečných ovacích se ještě vyfotografovaly s účinkujícími. Štěstí, které z jejich tváří vyzařovalo, nelze ani popsat. Když jsme je doprovázeli do pokojů, svorně prohlásily:
"Toto bylo to nejkrásnější, co jsme v životě zažily a že už jsme toho při svém věku zažily hodně." Takovéto okamžiky nám dávají tu správnou sílu dále pracovat ve prospěch našich seniorů a zpříjemňovat jim nelehké chvíle stáří a nemoci.

 

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing