Divoké husy
Divoké husy Divoké husy

Velikonoční benefice pro Dílny tvořivosti

Datum konání:

22. 03. 2018 - 29. 3. 2018 denně od 8,30 do 16,00 hodin

Místo konání:

Podskalská 1252/24, 12800 Praha 2

Organizace:

Dílny tvořivosti, o.p.s.

Organizace pomáhá lidem s různou kombinací diagnóz a lidem po poškození a poranění mozku ve věku 18 - 64 let v návratu do běžného života. S pomocí a podporou nezapomínají v Dílnách tvořivosti ani na rodinné příslušníky, blízké a pečující.
V sociálně terapeutické dílně nabízejí dlouhodobou a pravidelnou podporu při rozvoji soběstačnosti, motorických, sociálních a pracovních dovedností. Služba umožňuje bezpečně rozvíjet pracovní potenciál a začlenit se do běžného způsobu života.


Program benefice

Velikonoční benefiční bazar a prodej výrobků klientů sociálně terapeutické dílny bude probíhat v sídle Dílen tvořivosti v uvedených dnech a čase. Na realizaci akce se budou kromě zaměstnanců organizace podílet i uživatelé služeb, kteří budou prodávat své vlastní výrobky.

Účel grantu

Získané prostředky budou použity na nákup výrobních prostředků a výrobního materiálu pro sociálně terapeutickou dílnu.