Divoké husy
Divoké husy Divoké husy

Varhany netradičně

Datum konání:

15. 09. 2012

Místo konání:

kostel CČE ve Vsetíně

Organizace:

Diakonie ČCE - středisko Vsetín


Program benefice

výtěžek benefiční akce činil 60 000 Kč a stejně vysokýbyl i grant Nadace Divoké husy

Účel grantu

zdvojnásobený výtěžek byl použit na vytvoření harmonické zahrady pro seniory s Alzheimerovou nemocí z Domova Jabloňová 


více na www.diakonievsetin.cz