Vánoční čas za časů našich prababiček

Datum konání:

15. 12. 2018 od 15 hodin

Místo konání:

Trafostanice u Jordánu, Dobrovského 752, 390 02 Tábor

Organizace:

Cheiron T, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Cheiron T provozuje komunitní centrum, které svými aktivitami a svým respektem ke specifické životní situaci každého člověka vytváří mosty mezi lidmi v Táboře. Organizace byla založena v roce 1996, od roku 1997 provozuje nepřetržitě Komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron T. Od roku 1999 se rozšířila cílová skupina o romské děti a mládež. Dlouhodobě a systematicky pracuje s dětmi a mladými, kteří se nacházejí v obtížné životní nebo nepříznivé sociální situaci. Podařilo se vybudovat bezpečné prostředí, kam děti s důvěrou přicházejí a řeší s pracovníky své problémy, motivovat velký počet dětí k pravidelnému doučování, nejmladší děti se zde učí základním sociálním a hygienickým návykům, individuální komunikaci i soužití v kolektivu, pravidlům, atd., což jim usnadňuje nástup do základní školy. V roce 2007 byla v Cheiron T zaregistrována sociální služba dle nově vzniklého zákona o sociálních službách jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 6 – 26 let. Aby byla práce efektivní, pracují také s celými rodinami nacházejícími se v obtížné životní situaci v rámci sociálně aktivizačních služeb.
Od roku 2011 pracují také s předškolními dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí v předškolním klubu. V současné době realizují i terénní nízkoprahovou službu, práci s komunitou a několik festivalů pro veřejnost (např. Jeden svět v Táboře).


Program benefice

Loutkové divadelní představení pro děti, po kterém následuje divadelní dílna s Víťou Marčíkem jr.
Účinkuje: Studio dell’arte České Budějovice

Účel grantu

Výtěžek akce jako i dar nadace budou použity na vybavení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež: 2 gauče, sedací vaky, konferenční stolek, skříně na zámek, klávesy, vysavač, koberec, stolní fotbálek, židle, stoly – je potřeba doplnit vybavení stávajících prostor NZDM v centru Tábora a k tomu navíc vybavit novou místnost na individuální konzultace pro klienty nejen NZDM, ale také Sociálně-aktivizačních služeb.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing