Vánoční benefiční koncert

Datum konání:

05. 12. 2020 od 16:30

Místo konání:

obec Lipová

Organizace:

Domov důchodců Lipová

Domov důchodců Lipová poskytuje sociální služby ženám od 50 let s chronickým duševním onemocněním (např. Alzheimerova nemoc, schizofrenie), kterým tato pomoc nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí, nebo jinými službami terénní péče. Podporují klientky v soběstačnosti a samostatnosti podle jejich individuálních možností a schopností. Pomáhají jim udržovat sociální vztahy s jejich rodinami a přáteli. Posláním domova je vytvářet bezpečné, důstojné a vlídné zázemí. Domov důchodců Lipová poskytuje klientkám základní činnosti: ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti a mnoho dalších aktivit.


Program benefice

Na Vánočním benefičním koncertě budou účinkovat žáci 1. stupně místní Základní školy. Koncert bude spojený s vánočními trhy, kde si lidé budou moci zakoupit výrobky od dětí ze ZŠ a MŠ.

 

Naplánovaná benefice bohužel neproběhne, Domov důchodců Lipová přesto podpoříme.

Účel grantu

Grant půjde na nákup elektricky polohovatelného lůžka s matrací pro klientky domova.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing