Benefiční vernisáž a beseda

Datum konání:

03. 11. 2020 od 16:00

Místo konání:

Restaurace Solnice, Piaristické náměstí 3, České Budějovice

Organizace:

FOKUS České Budějovice, z. ú.

FOKUS vznikl z iniciativy lidí se zkušeností s duševní nemocí. Je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb. Podporuje osoby s vážným duševním onemocněním při zvládání jejich života, vytváří příležitosti pro jejich uplatnění ve společnosti. Dlouhodobě prosazuje moderní, zejména mimonemocniční formy péče o duševní zdraví. Realizuje kampaně zaměřené na snižování předsudků veřejnosti vůči tématům spojeným s duševním zdravím.


Program benefice

Vernisáž výstavy obrazů a beseda o duševním zdraví pro širokou veřejnost

16.00 hodin: Vernisáž výstavy obrazů Duše jako múza. Obrazy členů Skupiny F v čele s českobudějovickým výtvarníkem Filipem Koldou (Skupina F je projekt Českých galerií)


17:00 – 19:00 hodin: Beseda na téma Když chceš, tak můžeš… změnit úhel pohledu (na jednom pódiu psychiatr, terapeutka, člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.)
Pod vedením moderátora budou diskutovat o možnostech zotavení, pohledech na duševní zdraví atd. Posluchači se mohou aktivně zapojit do debaty (v roce 2019 přišlo na besedu cca 150 lidí z řad široké veřejnosti.)

Na úterní program bude volně navazovat týden otevřených dveří ve službách, které poskytují a podle epidemiologické situace i další aktivity (autorské čtení básní klientů, promítání filmu s následnou besedou atd).

 

Naplánovaná benefice bohužel neproběhla, FOKUS České Budějovice, z. ú. přesto podpoříme.

Účel grantu

Získané finanční prostředky využijí na školení jejich odborných pracovníků na Model CARe – komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci (50 výukových hodin). Specifickým přínosem kurzu je získání dovedností zaměřených na uplatňování principů zplnomocňování a na posilování silných stránek uživatelů služeb i jejich okolí.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing