Tříkrálový rodinný ples

Datum konání:

14. 01. 2022 od 19:00

Místo konání:

v KD Střelnice v Jindřichově Hradci

Organizace:

Farní charita Jindřichův Hradec

Farní charita Jindřichův Hradec je stabilní organizace působící na území Jindřichova Hradce a v obcích k němu přilehlých. Nabízí pomocnou ruku rodinám s dětmi a jednotlivcům sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým. Jejich služby na sebe navazují a vytváří tzv. Charitní záchrannou síť, která poskytuje komplexní pomoc lidem v nouzi. Klienti Noclehárny často využívají pomoc Poradny pro lidi v nouzi s dluhy, s bydlením, hledáním práce nebo žádají o materiální pomoc z Výdejny Samaritán. Dále provozují Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, kterým je také nabízeno vzdělávání zábavnou formou prostřednictvím projektu Neformálního vzdělávání.  Permanentně usilují nejen o zlepšování kvality služeb, ale reagují na potřeby v dané lokalitě rozšiřováním služeb. Jejich nejnovějším úspěchem je otevření Noclehárny pro ženy, jelikož zatím poskytovali Noclehárnu primárně pro muže.


Program benefice

Tříkrálový rodinný ples proběhl 14. 1. 2022 od 19:00 v KD Střelnice v Jindřichově Hradci.

Účel grantu

Grant bude využit na rozvoj sociálních služeb - konkrétně na rozvoj odborného sociálního poradenství, na rostoucí náklady na terénní formu NZDM, na noclehárnu pro ženy a nákup automobilu pro terénní práci s rodinami a dětmi.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing