Swinging Saxophones

Datum konání:

10. 10. 2020 od 19 hodin

Místo konání:

Kulturní dům Střelnice Jindřichův Hradec

Organizace:

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.

Na Třeboňsku funguje Hospicová péče sv. Kleofáše od konce roku 2013. Doprovází pacienty v závěru života v jejich přirozeném domácím prostředí. Další registrovanou službou je osobní asistence, která pomáhá lidem omezeným nemocí, stářím nebo zdravotním postižením k plnohodnotnému životu. Hospic provozuje také psychologickou poradnu a disponuje půjčovnou kompenzačních pomůcek.


Program benefice

Na koncertě v Kulturním domě Střelnice vystoupí umělecké těleso Swinging Saxophones ze Základní umělecké školy v Jindřichově Hradci. Předpokládaná doba trvání koncertu je cca 1,5 hodiny bez přestávky.

Účel grantu

Získané finanční prostředky využijí na pořízení léků a speciálních kompenzačních pomůcek pro klienty hospice. Hospicová péče sv. Kleofáše poskytuje paliativní péči klientům v domácím prostředí a garantuje, že nebudou trpět bolestí a bude jim zachována jejich lidská důstojnost. Léky a pomůcky v tomto ohledu velmi pomáhají.


Úryvek z příběhu hospice:

Velice jsme si vážili také zájmu a přízně J. Em. Miloslava kardinála Vlka, se kterým jsme se pravidelně setkávali společně s kolegy z ostatních hospiců. V roce 2016 nás navštívil přímo v Třeboni, jejíž byl také čestným občanem. Velice si vážíme veškeré podpory od osobností i od celé místní komunity. Za osm let existence jsme mohli pomáhat více než 250 rodinám, které se rozhodli společně pečovat o své umírající blízké. V těžkém období jsme mohli pozorovat jejich lásku a preciznost při péči, mohli jsme s nimi prožívat smutek i bolest a hlavně inspirovat se do naší práce, ale především do našich životů … „Doma je doma. Neumíme přidat životu dny, ale umíme dnům dát život. Neztrácíme naději, hledáme radost.“ … v duchu těchto vět jsme zažili s našimi klienty i svatbu, naše zdravotní sestry mohly být svědky, manželé byli šťastní – přesto, že jim zbývalo společných pár dní… „Nemoc jako součást života… Nemoc jako součást rodiny…“ Chceme o tom svědčit a přesvědčit dnešní společnost… Chceme, aby náš hospic byl bezpečným místem pro pečující, nemocné i pozůstalé…

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing