Svítání Cup 2021 - Charitativní golfový turnaj

Datum konání:

15. 05. 2021 9:00 - 17:00

Místo konání:

Golf & Country Club Svobodné Hamry

Organizace:

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Škola Svítání vznikla z iniciativy rodičů hendikepovaných dětí. Je určena žákům s různým stupněm mentálního postižení. Také je určena žákům, u nichž se vyskytuje další postižení tělesné – od lehčích poruch motoriky až po úplnou imobilitu, smyslové vady - zraku, sluchu, poruchy autistického spektra, narušení komunikační schopnosti apod. O žáky ve škole pečují učitelé - speciální pedagogové, vychovatelé, asistenti, odborní lékaři, fyzioterapeuti, psycholog a další specialisté. Provozují svozovou dopravu, nabízí stravování přímo ve škole. Dále zajišťují činnost zájmových kroužků a připravují akce v průběhu celého roku. Cílem školy je poskytovat žákům se zdravotním postižením komplexní péči a připravit je na další vzdělávání, pracovní a sociální uplatnění ve společnosti.


Program benefice

Charitativní golfový turnaj se uskuteční 15.5.2021 od 9:00 do 17:00 v malebném údolí řeky Chrudimky v obci Svobodné Hamry. V tento den se hravou formou propojí svět zdravých a hendikepovaných. Na programu bude golfový turnaj hráčů, exhibiční utkání dětí ze školy Svítání a VIP hostů. Součástí programu bude vystoupení dětí, prodej výrobků, hry o ceny a dražba. Jedná se o jedinečnou příležitost, kdy se u skvělého sportovního zážitku potkají naši žáci a klienti, jejich rodiče a sourozenci a ostatní návštěvníci se zkušenými golfisty. Vedle charitativního přínosu má tato akce také důležitý integrační význam.

 

Vzhledem ke koronavirové situaci, neproběhne charitativní golfový turnaj Svítání Cup 2021 v plánovaném termínu 15. května 2021. Nadace Školu Svítání přesto podpoří.

 

Účel grantu

Hlavním cílem pro nastávající období a tedy i účel využití grantu je oprava školní budovy. Chtějí vybudovat příjemné prostředí nejen pro výuku, nácvik dílenských prací, ale i prostor pro relaxaci, regeneraci a individuální terapie. Využít zrekonstruované prostory také pro setkávání osob s postižením a většinové společnosti.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing