Stres, bůček a terapie - moderovaná diskuse

Datum konání:

26. 02. 2019 17.30 - 20.00

Místo konání:

Bio Oko, Františka Křížka 460/15, 170 00 Praha

Organizace:

Sociální klinika

Ideu Sociální kliniky v České republice a koncept jejího fungování přinesl a rozpracoval Český institut biosyntézy a tým Sociální kliniky, a to na podzim 2014. Založením Sociální kliniky reagovala PhDr. Barbora Janečková, PhD. a PhDr. Yvonna Lucká na podmínky v České republice, kdy terapie placená ze zdravotního pojištění nebyla a stále není dostupná v takové míře, v jaké je nezbytná. Počet potřebných stále převyšuje možnosti terapeutů.
Sociální klinika poskytuje krátkodobou terapii (tj. max 12 sezení v průběhu 6 - 9 měsíců) lidem, kteří ji akutně potřebují a nemohou si ji z finančních důvodů dovolit. Služba je poskytována za drobný poplatek klienta. Klinika přijímá klienty na zákaldě podrobného mapovacího rozhovoru, případně doporučuje jiné vhodné služby. Při činnosti je respektována důležitost psychoterapeutického vztahu - psychoterapeuti jsou pro klienty vybírání na míru dle individuálních potřeb.Terapeuti pracují v Sociální klinice jako dobrovolníci a v současné době je jich 91. Jsou z celé ČR a především se jedná o absolventy psychoterapeutického výcviku v biosyntéze.


Program benefice

Moderovaná debata pro širokou veřejnost o tom, jak spolu souvisí naše hlava a strava, o tom, že dobrý terapeut nahradí antidepresiva a o tom, jak se projíst k lepšímu životu. Debata bude vedena odborníky, určena bude pro širokou veřejnost, a to na podporu osvěty prospěšnosti psychoterapie namísto nadbytečné medikace a o podpoře zdraví jedince prospěšným jídlem a dobrými stravovacími návyky. Debata o tom, že jedno bez druhého nevytvoří harmonický celek, tj. tělesné i duševní zdraví jedince.
Debata se koná na podporu osvěty Sociální kliniky mezi širokou veřejností, aby byla obeznámena o tom, že Sociální klinika zde je a mohou se na ni obrátit v případě potřeby.
Účinkovat budou:
Psychiatr MUDr. Radkin Honzák
Dietoložka PharmDr. Margit Slimáková
Psychoterapuetka PhDr. Yvonna Lucká
Všichni účinkující vystoupí tzv. pro bono ve prospěch podpory provozu Sociální kliniky a jejich regionálních poboček.

Účel grantu

Prostřednictvím výtěžku z akce a příspěveku NDH budou financovány mapovací rozhovory pro zájemce, jako součást poskytování péče Sociální klinikou. Mapovací rozhovory, na jejichž základě dochází k vhodnému párování klient – terapeut, vede zpravidla psychiatr s terapeutickým vzděláním. Mapovací rozhovor absolvuje každý budoucí klient před nástupem do terapie, a to za účelem potvrzení indikovanosti krátkodobé terapie pro klienta. 


Příbeh klienta (pozn. jedná se o kazuistiku, z etických důvodu nelze uvést citaci klienta):
Muž ve středním věku se obrací na SK na doporučení psychiatra, kterého požádal o pomoc kvůli nespavosti. Ve své přihlášce uvádí neklid, úzkost a nespavost v posledních měsících. V mapovacím rozhovoru je zjištěno, že manželka právě prochází chemoterapií, a muž se musí vyrovnat s nemocí manželky a s nečekanou potřebou postarat se o děti a domácnost. Zároveň se rodina dostala do finančních potíží. Terapeutická práce se zpočátku orientovala na potřebu klienta mít alespoň malý čas pro sebe a říct nahlas to, co ho občas napadá - strach o manželku, hrůza, že by zůstal s dětmi sám. Výčitky svědomí, že se poddává svým pocitům, vnitřní příkaz být silný se vázal na pojetí mužské role v jeho původní rodině. V terapeutické práci se podařilo krok po kroku normalizovat všechny tyto emoční obsahy jako obvyklé reakce na neobvyklé okolnosti. Klient z terapie odcházel ve chvíli, kdy referoval, že vše se obrací k lepšímu (ekonomická stabilita rodiny, vztah k manželce a její nemoci, vztah k přátelům, k dětem).

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing