Divoké husy
Divoké husy Divoké husy

Sportovní akce - Zumba pro Dlouhou cestu

Datum konání:

19. 01. 2013

Místo konání:

Praha 9

Organizace:

Dlouhá cesta, o.s.

Organizace pomáhá rodičům a rodinám, ve kterých zemřely děti


Program benefice

Účel grantu

Úhrada nákladů na rekondiční víkend pro pozůstalé rodiny


Výše grantu byla 60 000 Kč