4. ročník Skautského bruslení

Datum konání:

12. 02. 2020 19.30 - 21.30

Místo konání:

Zimní stadion Bronzová, Praha 13

Organizace:

Diakonie ČCE - středisko Praha

Organizace doprovází děti a dospělé s mentálním a tělesným postižením tak, aby mohli žít s ohledem na jejich handicap běžným způsobem života. Poskytuje sociální, terapeutické, rehabilitační a poradenské služby:
• ambulantní (denní stacionář, odlehčovací služba, sociálně terapeutická dílna)
• terénní (raná péče)
• pobytové (týdenní stacionář, odlehčovací služba)


Program benefice

Jakákoliv iniciativa zvenčí je vítaná...skautský oddíl Záře pořádá pro Diakonii ČCE - středisko v Praze již po čtvrté benefiční akci Skautské bruslení - společenskou akce pro pražské skauty. V loňském roce i předloni se velmi osvědčila spolupráce s MČP 13, která za symbolický poplatek zapůjčila svůj lední stadion Bronzová.
Skautští vedoucí se mezi sebou často znají a rádi se schází i mimo svoji „pracovní“ náplň. Takových akcí je ale pomálu a uvítají proto příležitost přijít si zabruslit, potkat svoje známé a podpořit dobrou věc. Na akci budou připraveny doprovodné programy, jako společné hry nebo krasobruslařské vystoupení. Také bude v provozu stánek s jídlem a pitím.

Účel grantu

Grant bude využit na pořízení tabletů (ideálně 6ks) pro klienty Centra denních služeb a Domova pro osoby se zdravotním postižením. Kapacita těchto služeb je 34 osob. Tablety budou sloužit k výchovně vzdělávací činnosti, zprostředkují novou formu rozvoje, vnímání a učení se.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing