Seniorská módní přehlídka

Datum konání:

05. 04. 2020 od 15 hodin

Místo konání:

Dům dětí a mládeže, Bezručova 66, Třinec

Organizace:

Charita Třinec

Charita Třinec provozuje jako svou hlavní náplň činnosti asistenční službu. Služba má za cíl pomáhat osobám se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Tato pomoc se uskutečňuje terénní formou a je poskytována prostřednictvím osobních asistentů, kteří docházejí do domácností klientů, jimiž jsou senioři nebo osoby se zdravotním postižením, které potřebují pomoc při zvládání základních činností jako je podávaní stravy, hygiena, oblékání, kontakt se sociálním prostředím, nákupy, návštěvy u lékaře a další činnosti péče o vlastní osobu.
Kromě samotných klientů poskytuje Charita Třinec pomoc a podporu také rodinným příslušníkům. A to jak zajišťováním půjčovny kompenzačních pomůcek, tak realizací vzdělávacích a rekvalifikačních projektů na podporu osob pečujících a dlouhodobě nezaměstnaných. Dále provozuje charitativní bazárek oblečení a krátkodobé humanitární projekty.


Program benefice

15:00 slavnostní zahájení
15:00 – 16:00 v předsálí prodej výrobků Centra sociálních služeb Třinec, prodej oblečení dobročinného bazárku oblečení Charity Třinec, kreativní workshop pro děti
16:00 – 17:00 módní přehlídka seniorů a klientů Centra sociálních služeb Třinec
17:00 – 18:00 hudební vystoupení dětí ze základní umělecké školy Třinec
18:00 – 19:00 hudební vystoupení skupiny Zdarma žestě

 

Akce byla zrušeno z důvodu nouzového stavu, Charitu Třinec přesto podpoříme.

Účel grantu

Výtěžek benefice bude použit na provoz charitní asistenční služby – z poloviny výtěžku (daru nadace) budou nakoupeny kompenzační pomůcky, konkrétně koncentrátor kyslíku, který je nejžádanější pomůckou a je stále vypůjčen. Druhá polovina výtěžku bude předána do stacionáře Centra sociálních služeb Třinec a poslouží na aktivizační činnosti klientů stacionáře Radost.


Příběh z Charity Třinec:
„Člověk potřebuje pro umírání svou postel, svůj hrnek, své blízké.“ - paní M.
"Paní M. je dlouholetou klientkou asistenční služby, má skoro 100 let, žije v domácnosti sama a pečuje o ni dcera a naše asistentky. Díky osobní asistenci rozvíjíme aktivizační aktivity, pomáháme s hygienou, s jídlem, čteme, zpíváme a ze všeho nejraději hrajeme karty. Takto by si asi každý přál prožít sklonek svého života. Navíc má paní M. zapůjčeny kompenzační pomůcky, které jí pomáhají s přesunem z lůžka na vozík, a na toaletu."

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing