S koloběžkou pro Charitu

Datum konání:

14. 07. 2019 od 12 hodin

Místo konání:

Mariánské náměstí, Jablunkov

Organizace:

Charita Jablunkov

Charita Jablunkov byla založena 1. 1. 2001 s cílem pomoci lidem v nouzi. Na založení se podíleli dobrovolníci, kteří chtěli pomáhat druhým. Jako motto charity byl vybrán citát sv. Matky Terezy: „Chceme dělat jen malé věci s velkou láskou.“ Charita své služby poskytuje v duchu milosrdné lásky ke konkrétnímu člověku. Láska k bližnímu je hnací silou jejich pracovníků i dobrovolníků až do dnešního dne.
V Charitě Jablunkov aktuálně fungují tyto služby:
Centrum pomoci sv. Rafaela, které poskytuje pomoc všem bez rozdílů, kdo se ocitli v obtížné životní situaci. Klienty centra jsou rodiny s dětmi, lidé bez domova, zadlužení, lidé po výkonu trestu atd. S většinou klientů pracují dlouhodobě, poskytují poradenství a podporu v těžkých životních situacích. K dispozici je zde také charitní šatník a potravinová pomoc. Nejedná se o sociální službu. Toto centrum a všechny jeho aktivity jsou financovány z různých grantů a darů fyzických osob.
Bezplatná právní poradna, kde je bezplatně poskytováno právní poradenství všem, kteří se ocitli v bezvýchodné situaci a potřebují radu. Denní stacionář sv. Josefa (sociální služba), kam dochází lidé s mentálním postižením, také v kombinaci se zrakovým, sluchovým a jiným tělesným postižením. Charitní pečovatelská služba (sociální služba), pro seniory a osoby zdravotně znevýhodněné. Cílem je pomoci lidem setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí. Charitní služby pro domácnost. Jedná se o aktivity, které doplňují sociální služby např: rozvoz obědů seniorům, praní, běžné úklidy, sekání zahrady nebo provádění nákupů, půjčovna kompenzačních pomůcek.


Program benefice

Akce se uskuteční v rámci Jablunkovského jarmarku. Předpokládaný začátek akce je ve 12:00 hodin. Před závodem se všichni účastníci zaregistrují ve stánku Charity Jablunkov. Před samotným závodem jednotlivá družstva vybíhají s pokladničkami mezi lidi a snaží se vybrat co nejvíce peněz za určitý časový interval. Poté závodníci začínají štafetový závod na koloběžkách, který je také limitován časem. Vyhrává to družstvo, které ujede nejvíce koleček v daném čase. Posléze jsou spočítány výtěžky jednotlivých družstev a na pódiu probíhá oficiální vyhlášení vítězů.

Účel grantu

Získané prostředky a dar nadace budou použity na nákup školních pomůcek dětem ze sociálně slabých rodin. Charita se tak snaží reagovat na problém, který vyvstal na tamnějších základních školách. Sociálně slabé rodiny se zadlužují proto, aby mohli nakoupit potřebné vybavení svým dětem na začátek školního roku. Děti z rodin, které nenakoupí tyto pomůcky, se posléze stávají terčem posměchu a šikany ve školách. Rodin neustálé přibývá, a proto charita hledá způsob jak vybranou částku navýšit. V minulém roce takto pomohli 23 rodinám prožít klidný a bez stresový vstup do nového školního roku. Jednotlivé rodiny jsou vybírány ve spolupráci se základními školami, odborem sociálních věcí a úřadem práce. Poté je vytvořen seznam věcí, které si rodina zvládne přichystat a nakoupit sama a seznam věcí, se kterými potřebují pomoct. 


Příběh:
Anežka je milá a sympatická slečna, která se chystala do první třídy, velmi se těšila a nemohla se dočkat, až skončí prázdniny. Maminka Anežky, přesto, že má 3 krásné a zdravé děti, měla velké starosti s blížícím se začátkem školního roku a byla často smutná. Maminka věděla, že nemá dostatek peněz, aby Anežce nakoupila všechny věci ze seznamu, který dostali u zápisu do školy. Normálně by maminka tyto problémy řešila s tatínkem, babičkou nebo s tetou. Maminka Anežky však nemá žádnou rodinu. Anežka týden před koncem prázdnin začala tlačit na maminku, aby jí koupila novou aktovku, papuče, úbor do tělocviku, pouzdro, pastelky atd. Maminka, ale věděla, že nemá dost peněz. …
Závěr? Anežka šla do první třídy se starou aktovkou svého staršího bratra, starým pouzdrem, sesbíranými pastelkami, které našla doma a v bačkůrkách ze kterých ji už skoro lezl prst. Všechny děti ve třídě vyváděly a chlubily se novými věcmi, jen Anežka v koutě tiše plakala. Když si potom jeden kluk všiml, že Anežka má starou aktovku a děravé bačkůrky začal se jí posmívat. Od té doby má Anežka problém nejen ve třídě, ale i ve své hlavě – uvěřila, že je horší než jiné děti.

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing