S koloběžkou pro Charitu 2020

Datum konání:

11. 07. 2020 12:00

Místo konání:

Mariánské náměstí, Jablunkov

Organizace:

Charita Jablunkov

Charita Jablunkov byla založena 1. 1. 2001 s cílem pomoci lidem v nouzi. Na založení se podíleli dobrovolníci, kteří chtěli pomáhat druhým. Jako motto charity byl vybrán citát sv. Matky Terezy: „Chceme dělat jen malé věci s velkou láskou.“ Charita své služby poskytuje v duchu milosrdné lásky ke konkrétnímu člověku. Láska k bližnímu je hnací silou jejich pracovníků i dobrovolníků až do dnešního dne.
V Charitě Jablunkov aktuálně fungují tyto služby:
Centrum pomoci sv. Rafaela, které poskytuje pomoc všem bez rozdílů, kdo se ocitli v obtížné životní situaci. Klienty centra jsou rodiny s dětmi, lidé bez domova, zadlužení, lidé po výkonu trestu atd. S většinou klientů pracují dlouhodobě, poskytují poradenství a podporu v těžkých životních situacích. K dispozici je zde také charitní šatník a potravinová pomoc. Nejedná se o sociální službu. Toto centrum a všechny jeho aktivity jsou financovány z různých grantů a darů fyzických osob.
Bezplatná právní poradna, kde je bezplatně poskytováno právní poradenství všem, kteří se ocitli v bezvýchodné situaci a potřebují radu. Denní stacionář sv. Josefa (sociální služba), kam dochází lidé s mentálním postižením, také v kombinaci se zrakovým, sluchovým a jiným tělesným postižením. Charitní pečovatelská služba (sociální služba), pro seniory a osoby zdravotně znevýhodněné. Cílem je pomoci lidem setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí. Charitní služby pro domácnost. Jedná se o aktivity, které doplňují sociální služby např: rozvoz obědů seniorům, praní, běžné úklidy, sekání zahrady nebo provádění nákupů, půjčovna kompenzačních pomůcek.


Program benefice

Akce se uskuteční v rámci Jablunkovského jarmarku. Předpokládaný začátek akce je ve 12:00 hodin. Před závodem se všichni účastníci zaregistrují ve stánku Charity Jablunkov. Před samotným závodem jednotlivá družstva vybíhají s pokladničkami mezi lidi a snaží se vybrat co nejvíce peněz za určitý časový interval. Poté závodníci začínají štafetový závod na koloběžkách, který je také limitován časem. Vyhrává to družstvo, které ujede nejvíce koleček v daném čase. Posléze jsou spočítány výtěžky jednotlivých družstev a na pódiu probíhá oficiální vyhlášení vítězů.

Vzhledem k tomu, že město Jablunkov jarmark pro tento rok zrušilo, bylo vedení Charity postaveno před otázku, zda benefiční koloběžkový závod obstojí jako samostatná akce na prázdném náměstí a dokáže přivést kromě skalních příznivců i širší veřejnost. Nakonec po zvážení všech okolností Charita Jablunkov akci s lítostí zrušila. My jsme se je rozhodli přesto podpořit čáskou 30 000 Kč.

Účel grantu

Získané prostředky a dar nadace budou použity na nákup školních pomůcek dětem ze sociálně slabých rodin. Charita se tak snaží reagovat na problém, který vyvstal na tamějších základních školách. Sociálně slabé rodiny se zadlužují proto, aby mohli nakoupit potřebné vybavení svým dětem na začátek školního roku. Děti z rodin, které nenakoupí tyto pomůcky, se posléze stávají terčem posměchu a šikany ve školách. Rodin neustálé přibývá, a proto charita hledá způsob jak vybranou částku navýšit. V minulém roce takto pomohli 23 rodinám prožít klidný a bezstresový vstup do nového školního roku. Jednotlivé rodiny jsou vybírány ve spolupráci se základními školami, odborem sociálních věcí a úřadem práce. Poté je vytvořen seznam věcí, které si rodina zvládne přichystat a nakoupit sama a seznam věcí, se kterými potřebují pomoct. 


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing