Pilsen obstacle charity race 2018 - sportovní akce pro děti a mládež (zdravé i s handicapem)

Datum konání:

02. 06. 2018 9 - 14 hodin

Místo konání:

V okolí rozhledny Krkavec

Organizace:

CENTRUM HÁJEK z.ú.

CENTRUM HÁJEK propojuje poskytování sociálních a zdravotnických služeb pro děti a mládež s nejtěžším stupněm postižení:

• Denní stacionář
• Sociální rehabilitaci
• Odlehčovací služby
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Cílem organizace je rozvíjet u klientů jejich samostatnost, soběstačnost a zlepšit jejich fyzickou kondici. 

Nabídka poskytovaných sociálních služeb je komplexní, plně uspokojující veškeré potřeby rodičů celodenně pečující o své handicapované dítě.


Program benefice

Dne 02.06.2018 pořádá CENTRUM HÁJEK z.ú. ve spolupráci s organizací Spartan Race Training Group Plzeň běžecký závod pod názvem Pilsen obstacle charity race 2018 - sportovní akce pro děti a mládež (zdravé i s handicapem)

Tento dětský charitativní překážkový závod cílí na děti a mládež, které je důležité zapojit do sportovních aktivit a odvést jejich pozornost od počítačů, telefonů a jiných „domácích technologií“.

Hlavním cílem je podchytit schopnosti dětí a mládeže již v raném věku, nadchnout se pro sportovní aktivity, ukázat jim, že volný čas je možné trávit šťastně i jinde než před obrazovkou počítače.

Závod bude navíc obohacen o možnost sportovat spolu se svými handicapovanými vrstevníky, kteří budou v rámci inkluze do závodu zapojeni. Inkluze v rámci tohoto dětského překážkového závodu pomůže dětem uvědomit si, že každý člověk je nějak odlišný, a že je důležité přijetí odlišných dětí mezi sebe. K tomu může nejlépe dojít právě při sportovních a zábavných aktivitách, kdy jsou všichni spolu „na jedné lodi“.

V rámci akce budou probíhat i zábavné (např. skákací hrad) a naučné aktivity (ve spojení s Policií ČR a Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje).

Dětský charitativní překážkový závod:
• zahájení v 11:00 hodin (příprava a následná registrace účastníků)
• start závodu ve 13:00 hodin
• vyhlášení výsledků a ukončení akce - cca ve 14:00 hodin

Účel grantu

Akce je o propagaci aktivního pohybu, proto i výtěžek bude použit na pokrytí nákladů souvisejících s pořízením speciálních pomůcek k rozvoji
nácviku pohybových dovedností (zejména pak chůze).
Konkrétně budou pořízeny tyto pomůcky:
• chodítka k nácviku chůze
• berle k nácviku chůze
• speciální ortézy
• PANat dlahy pro fixaci horních i dolních končetin během cvičení


Výtěžek akce zdvojnásobíme s podporou NF Avast, který přispěl na základě naší žádosti v programu Spolu se zaměstnanci částkou 30 000 Kč. Děkujeme!

  logo_cz-01 

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing