Pěvecký koncert Radka Žaluda

Datum konání:

19. 11. 2014 19:00

Místo konání:

Třeboň, společenský sál Lázní Aurora Třeboň

Organizace:

Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.

Multiprofesní tým lidí, který zajišťuje komplexní domácí (mobilní) hospicovou péči v regionu Třeboňska a blízkého okolí. Pomáhá tak pacientům, kterým byla doporučena paliativní léčba v domácím prostředí, a jejich rodinám. 


Program benefice

Pěvecký koncert nevidomého zpěváka Radka Žaluda za klavírního doprovodu Sergeje Prepeliatnyka, mezinárodně uznávaného klavírního virtuosa:

Část cyklu biblických písní od Antonína Dvořáka

Árie ze světoznámých oper

Písně klasické i muzikálové

Účel grantu

Výtěžek bude použit na zakoupení antidekubitní matrace, zdravotnického materiálu a léků.


více na http://hospic.kleofas.cz/

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing