Pět Tváří Zdi

Datum konání:

05. 10. 2016 16 - 19 hodin

Místo konání:

Parlament ČR

Organizace:

Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.

Křesťanské sociální hnutí v oblasti pomoci obětem trestných, odsouzeným, jejich rodinám zejména dětem, pomoc propuštěným při reintegraci do společnosti.

MVS poskytuje pomoc všem potřebným, kterých se dotýká zločin. Pachatelé potřebují přijmout odpovědnost a napravit, co způsobili tak, aby už nepůsobili další bolest a bylo možné vedle nich beze strachu žít. Oběti potřebují uzdravení a znovuzískání pocitu jistoty a bezpečí. Propuštění potřebují intenzivní péči, aby se nevrátili ke kriminální minulosti, nebo se nestali bezdomovci. Děti odsouzených je třeba směrovat jinou cestou, protože jsou v nebezpečí, že budou následovat dráhu svých rodičů.


Program benefice

4. ročník Koncertu s rozhovory

Hudba spojená s rozhovory na téma vězeňství. Moderátor mezi skladbami hovoří s oběťmi trestných činů o jejich příbězích, s odsouzenými (přijedou s vychovateli z Věznice Jiřice), s propuštěnými, o které pečuje MVS a se zástupci justice ( Ministerstvo spravedlnosti, GŘVS) a zejména s rodinami, které účastní se projektu Andělský strom - posílání vánočních dárků dětem odsouzených.

Účinkující: Markéta a Petr Krutský - Hudba starých mistrů

Účel grantu

Výtěžek akce, jako i dar nadace bude použit pro nákup vánočních dárků dětem, které mají tátu nebo mámu ve vězení.

Jedná se o projekt Andělský strom: 
V projektu MVS odesílá dárky dětem do sociálně slabých rodin. Podmínkou je dítě ve věku od 0 do 16 let, které má rodiče ve výkonu trestu. Rodiny vybírají sociální pracovnice věznic. Dítě nesmí být umístěné v dětském domově a rodič nesmí mít zákaz styku s rodinnou. Projekt se zaměřuje na udržení rodinné vazby mezi dítětem a odsouzeným rodičem. Většina manželství se během výkonu trestu odnětí svobody rozpadá do nejpozději 3 let. Děti jsou považovány za tzv. neviditelné oběti zločinu. Udržení vztahu mezi rodičem a dítětem je klíčové pro další rozvoj dítěte. Spolu s dárkem dítě obdrží osobní dopis od rodiče, s kresbou či pohledem a rodič tak vyjadřuje na dálku lásku k dítěti. Projekt bude probíhat šestým rokem a má nesmírný ohlas.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing