O kolečko víc 2019

Datum konání:

24. 08. 2019 15 - 22 hodin

Místo konání:

Žižkovo náměstí, Tábor

Organizace:

FOKUS Tábor, z.s.

Posláním spolku FOKUS Tábor je podpora a pomoc lidem s vážným duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení z duševní nemoci. Cílem je pomoci jim žít plnohodnotný spokojený život v běžné společnosti i přes omezení a překážky, které může způsobovat jejich onemocnění. Za tím účelem FOKUS Tábor poskytuje registrované sociální služby – sociální rehabilitace, terapeutická dílna a chráněné bydlení. Usiluje o vybudování Centra duševního zdraví v Táboře, které bude poskytovat komplexní sociálně zdravotní péči lidem s duš. onemocněním v komunitě.


Program benefice

Cílem akce O kolečko víc je připravit příjemné odpoledne pro veřejnost s koncertem a doprovodným programem. Přitom zábavnou formou informovat o činnosti Fokusu, o novinkách na poli duševního zdraví na Táborsku a získat finanční prostředky na realizaci programů pro lidi s duševním onemocněním.

Program:
15:00 – 16:30 – Žertovný závod „O duši“ – ve vnitřním prostoru Žižkova náměstí v Táboře vznikne závodní dráha pro účastníky závodu. Kdo jimi bude? Kdokoliv! Jednotlivci, rodiny nebo celé týmy budou valit duši (traktorovou nebo tirákovou) po vyznačené dráze a zjistí, že někdy to jde, jak se říká, pěkně „z kopce“ a jindy zase musí člověk pořádně „zatlačit“, aby to šlo. Dráha povede kolem vyznačených stanovišť, která přiblíží závodníkům potíže a překážky, se kterými se člověk s duševním onemocněním někdy musí potýkat. Závodník tedy provalí svou duši kolem hlasů, bludů, strachu ale i povznesené nálady a inspirace. Cílem je ale samozřejmě zábava, ke které jistě díky „čilosti“ duší dojde. Do závodu se budou závodníci předem registrovat přes web a nebo na místě. Každý dostane něco na památku a nejrychlejší časy v jednotlivých kategoriích budou vyhlášeny během koncertu a odměněny dárky z Fokusu.
17:00 – 19:00 – oblíbeným bodem programu je koncert kapely PESHATA – legendární zoopunková kapela, která má velké množství příznivců, zahraje na podporu FOKUSu Tábor a myšlenky rozvoje komunitní péče o lidi s duševním onemocněním.

Doprovodné, ale důležité akce:

15:00 – 20:00 – prodej výrobků terapeutické dílny a sladkých i slaných koleček z kuchyně Fokusu

15:00 – 20:00 – prodej polévky a piva, které za tím účelem daruje a připraví provozovatelka občerstvovacího stánku na náměstí

18:00 dražba speciálních poukazů – „na pivo s psychiatrem“ , „na víno s psycholožkou" a „k vodě s ředitelem Fokusu“

Účel grantu

Cílem letošní akce je získat finančních prostředky na zajištění činnosti terénního týmu spolku FOKUS Tábor. Terénní tým tvoří sociální pracovníci, zdravotní sestra a případně peer konzultant, kteří denně vyjíždějí za klienty domů a pomáhají jim v nejrůznějších oblastech jejich života od zorientování se po návratu z hospitalizace, přes pomoc v běžných činnostech jako je nákup nebo docházka na úřady až po podporu při zhoršení zdravotního stavu a snaze předejít hospitalizaci.


Příběh klienta

Probuzení se okolo poledne, káva a cigareta, těžce překonávané obavy z vyjití z domu, nákup nutných potravin a opět domů, mezi čtyři stěny malého bytu, obavy, paranoidní myšlenky – zlé hlasy v hlavě – negativní pocity, únava, káva a cigareta, televize jako společník, cigareta, noční přejídání se, spánek.
Takto vypadal den pana Jirky v roce 2015. Jirkovi je 42 let a léčí se s paranoidní schizofrenií.

Po pobytu v psychiatrické nemocnici, kam ho zavedlo rapidní zhoršení nemoci v roce 2014, mu byla ošetřujícím psychiatrem doporučena spolupráce s Fokusem. Nastalo období získávání důvěry, hledání toho, co by chtěl změnit, ze schůzek se sociální pracovnicí vyplynulo přání pracovat. Naposledy pan Jirka dlouhodobě pracoval před sedmi lety a zkušenosti z posledních let, kdy byl zaměstnán, ho naplnily velikým strachem. Přesto přání „chodit do práce jako každý jiný člověk“ bylo silné. „Musím to zvládnout“ říkal během společných procházek se sociální pracovnicí, kdy se mu díky chůzi lépe dařilo mluvit o svých přáních, emocích, obavách.
Cesta vedla přes úpravu denního režimu – práce začíná ráno, změnu stravování – kvalitní strava přinese energii, zapojení se do programu sociálně terapeutické dílny - překonání obav v kolektivu a znovuzískání pracovních návyků. Pan Jirka se učil otevřené komunikaci s lékařem, poznával své onemocnění, překonával „těžké dny“, rád se smál dobrému vtipu a věřil, že s podporou Fokusu zvládne dojít až ke svému cíli.
V létě roku 2016 přišel ten velký den – úspěch při výběrovém řízení na pozici údržbáře. Začal chodit do práce dva dny v týdnu po čtyřech hodinách, měl podporu pracovníků Fokusu, překonal veliké únavy, kdy po práci spal až 24 hodin a hlasy v hlavě stále zněly negativně. Začal se soustředit na Jirku zaměstnance – již to nebyl jen ten nemocný člověk. Pochvala od mistra, ocenění od kolegů, intenzivní podpora od pracovníků Fokusu a v neposlední řadě Jirkova vnitřní síla vedla k jeho dnešní spokojenosti. Pan Jirka má uzavřenou pracovní smlouvu na 0,4 úvazku a v plánu má požádat o navýšení, je spolehlivým zaměstnancem zahradnické firmy, naučil se zodpovědně hospodařit se svými financemi, dokáže jednat samostatně na úřadech, vytapetoval si byt a pozval maminku na oběd. Nedávno při jedné z pravidelných procházek prohlásil: „ty hlasy v hlavě jsou nyní vtipný, přestaly mne trápit“.

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing