Narozeninová oslava s divadelním představením

Datum konání:

05. 01. 2019 od 16.30

Místo konání:

Kulturní dům Mezihoří, 256 01 Soběhrdy

Organizace:

Rytmus Středí Čechy, o.p.s.

Posláním organizace je podporovat lidi se zdravotním postižením v aktivním zapojení do společnosti a seberealizaci, zejména při pracovním uplatnění, bydlení a vzdělávání v běžném prostředí. Rytmus poskytuje dvě sociální služby - Sociální rehabilitaci a Podporu samostatného bydlení. V posledních letech stoupá zájem o podporu studentů s postižením při jejich přechodu ze školy do práce. Organizace se dlouhodobě potýká s nedostupností bytů pro lidi se zdravotním postižením a aktuálně se připravuje na budoucí období, plánuje založení sociálního podniku.


Program benefice

Divadelní představení "Sestry v podezření"
Účinkuje: Ochotnický divadelní spolek Kašpaři Mezihoří

Účel grantu

Výtěžek sbírky bude použit na zajištění asistencí uživatelům sociálních služeb Podpora samostatného bydlení a Sociální rehabilitace. Z výtěžku benefiční akce i grantu Nadace Divoké husy bude hrazena konkrétní činnost asistenta ve prospěch klienta (ne měsíční mzda).
Lidem, které Rytmus podporuje v rámci obou služeb, poskytuje v podstatě pouze čas asistentů a sociálních pracovníků, kteří jim svou podporou pomohou žít životem srovnatelným s běžnou populací, to znamená bydlet samostatně ve svém bytě, pracovat na běžném pracovním trhu a volný čas naplňovat dle svých představ.


Příběh klienta:
V rámci služby Podpora samostatného bydlení poskytujeme podporu například panu Josefovi.
Pan Josef je 60-tiletý muž se zdravotním postižením. Dětství strávil v ústavním zařízení, od 17-ti let žil v menším městě spolu se svou matkou. Občas je navštěvovala nevlastní sestra pana Josefa. Soužití matky se synem fungovalo uspokojivě. Po smrti matky zůstal pan Josef v bytě sám, samostatné vedení domácnosti a hospodaření s penězi se mu nedařilo. V bytě byl nepořádek, pan Josef zapomínal na různé platby, stěžovali si i sousedé. Sestra pana Josefa rázně zakročila. Postarala se o pořádek v platbách, na její podnět město zrekonstruovalo byt pana Josefa, oslovila Rytmus Střední Čechy o.p.s. s žádostí o podporu svého bratra. Sociální pracovnice společně s panem Josefem naplánovali četnost i způsob podpory. K panu Josefovi pravidelně dojížděla sociální pracovnice nebo asistentka, podporu mu poskytovaly prakticky ve všech oblastech života, kde ji potřeboval. Během několika měsíců se míra potřebné podpory výrazně snížila, stačilo několik hodin týdně k tomu, aby pan Josef měl uklizený byt, nakoupeno, uvařeno, byl dobře oblečený, pravidelně docházel k lékařům, měl naplněný i svůj volný čas. Pak pana Josefa zaskočily zdravotní problémy. Asistentky Rytmusu dojížděly za panem Josefem denně, podle momentálních potřeb pana Josefa se změnila náplň asistencí. Rychle zareagovala i sestra pana Josefa, doprovodila bratra k lékaři, častěji ho navštěvovala. Situace pana Josefa se začala zlepšovat. V současné době pan Josef znovu zvládá všechny nároky samostatného života pouze s několikahodinovou podporou asistentů Rytmusu týdně. Se sestrou a jejím partnerem se vzájemně navštěvují, jezdí společně na výlety.
Jak službu ohodnotil pan Josef? „Jsem s asistenty spokojený, kdyby mi něco vadilo, řeknu to“.

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing