Mystérium světla - divadelní představení

Datum konání:

05. 04. 2019 od 18 hodin

Místo konání:

Kostel sv. Anny v Modletíně u Rušinova

Organizace:

Benediktus z.s.

Spolek Benediktus byl založen 24.10.2000 s cílem poskytnout pomoc rodinám s postiženými dětmi, zejména při jejich výchově, vzdělávání a integraci do společnosti. Zakládajícími členy byla Hanka Jarošová, Blanka Nikodemová a kněz František Mráz. Benediktus byl založen s dlouhodobým cílem vybudovat dům, ve kterém společně žijí zdraví a postižení lidé. Vzorem pro takovýto dům se stala Archa Jeana Vaniera.
Spolek tvoří komunitu, ve které žijí a pracují nejen lidé s mentálním postižením, což prakticky znamená:
1. poskytování sociálních službeb(centrum denních služeb; sociálně terapeutické dílny; chráněné bydlení)
2. vytváření chráněných pracovních míst pro lidi se změněnou pracovní schopností, zejména pro lidi s mentálním postižením (dílna keramická; dílna údržbová; dílna přírodních produktů a další)
3. obnovování místního kulturního a duchovního dědictví (akce pro veřejnost ; ukázky řemeslné výroby; rekonstrukce historických budov, jejich postupné zabydlování a využívání)


Program benefice

Divadelní představení pro veřejnost a příznivce ARCHY Benediktus. Tématem jsou Velikonoce, příběh Krista tak, jak je upravil a hraje komediant a loutkář Víťa Marčík. Základem textu jsou Janovy pašije a mysterium vzkříšení. Představení mělo svou premiéru 11. 3. 2018 na Velehradu. Odehrává se ve starém železném HAKI – lešení. Živá hudba. Masky. Mysterium světla je o Velké noci a o hledání Krista vzkříšeného, o hledání vlastní identity… Proč jsme tady? Proč vznikl vesmír? Existuje náhoda? Anebo je všechno náhoda?

Účel grantu

Grant bude využit na obnovu 1.patra/podkroví budovy aperátu – budova bude sloužit pro sociálně terapeutické dílny a vzniknou tam také 2 pokoje pro asistenty.


Jirka rád zpívá a hraje v kapele, je velmi přátelský, otevřený a učenlivý, dopomáhá se základními činnostmi v domácnosti, vytváří krásné keramiky či obrázky. Jirka  miluje maličká škvrňata, stále by je choval, usmíval se a koukal jim do očí. Jiřího schopnost verbálně komunikovat, rozumem chápat a přemýšlet je velmi omezená, spíše chybí úplně. S Jiřím si popovídáte jazykem srdce, řečí těla. Jiří neřekne slova, neodpoví na jednoduchou otázku, není schopen samostatného života bez pomoci, je mu okolo 45 let a má krásnou duši. A jak náš společný příběh začal? Jirkova maminka nás oslovila ohledně pomoci se svým synem. O společnosti Benedictus, která se zabývá sociálními službami, se dozvěděla od místního „pošťáka“. Co si maminka přála? Přála si nějaký dům, kde by mohl Jirka žít. Mamince Jirky bylo 62 let, Jirka potřeboval celodenní péči, měla strach, co se s Jirkou stane, až se o něj nebude moci starat. Nechtěla, aby skončil v ústavu. A to bylo v roce 2004. Od té doby se stalo to, že Jiří s námi začal jezdit na letní tábory, potom občas zůstával na nějaké dny v týdnu, posléze na 5 dní v týdnu. Byl čas kdy vážně onemocněl a byl hospitalizován. Přibližně v roce 2014 se k nám přidal a začal být pevnou součástí komunity, bydlí s námi na Modletíně v chráněném bydlení. Jirka je skvělý kamarád, když je potřeba, obejme tebe i celý svět a nepustí, dokud není lépe.

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing