Divoké husy
Divoké husy Divoké husy

Multifunkční festival

Datum konání:

23. 06. 2012

Místo konání:

Nová Paka

Organizace:

Život bez bariér, o.s.


Program benefice

výtěžek benefiční akce činil 52 000 Kč, Nadace Divoké husy tento výtěžek zdvojnásobila

Účel grantu

částka 104 000 Kč byl použit na nákup kompenzačních pomůcek pro zapůjčení do domácí léčby