Loučení s prázdninami

Datum konání:

29. 08. 2020 od 15 hodin

Místo konání:

Miskovice 30, 285 01

Organizace:

Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii

Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii vzniklo v roce 1994 za účelem provozování hipoterapie v okresech Kutná Hora a Kolín. Díky realizaci celorepublikového projektu Dítě a kůň rozšířilo svou působnost na propagaci a podporu hipoterapie v ČR. Od roku 1997 rozšířilo svou činnost o další aktivity: programy a exkurze pro školská zařízení a letní dětské tábory. V roce 2002 sdružení zakoupilo zemědělskou usedlosti v obci Miskovice. Usedlost poskytuje dostatek venkovních a vnitřních prostor na provozované činnosti. V roce 2010 zaregistrovalo sdružení 3 sociální služby: NZDM Archa - nízkoprahový klub pro děti a mládež, SR Astra - sociální rehabilitaci a SAS Afinita - sociálně aktivizační služba pro seniory a zdravotně postižené. Byl to významný předěl v činnosti a spolek se stal poskytovatelem zařazeným v Síti sociálních služeb Středočeského kraje. Dále sdružení organizuje dětské zájmové kroužky, tematicky zaměřené pobyty pro školy, školky a jiné organizace pracující s dětmi. Pořádá akce na statku v Miskovicích a účastní se i mnoha akcí jiných organizací. Zapojuje se do společenského a komunitního života a spolupracuje s ostatními institucemi a organizacemi.


Program benefice

Benefičního odpoledne pro všechny, s bohatým programem:

- návštěva stáje a zvířátek
- výtvarná dílna
- ukázka dravců z obory Žleby
- praktická ukázka hipoterapie s výkladem
- soutěžní stezka sadem
- opékání špekáčků, grilování klobás, občerstvení zajištěno

Programem provede kapela V.I.P. Zdeňka Jeřábka

Vstupné bude dobrovolné

Účel grantu

Peníze budou využity na nákup koně určeného k hiporehabilitaci a na pořízení potřebných pomůcek (madla, dečky, uzdečka). Celkově jsou nyní v organizaci k dispozici 4 koně s licencí, ale pro jezdce s vyšší hmotností (do 85 kg) je možno využít pouze 1 klisnu. Klisně je ale již 21 let a nelze ji využívat v takovém rozsahu, aby byla zajištěna terapie pro všechny současné zájemce. Vyvstala potřeba dalšího koně tohoto chladnokrevného - těžšího typu. Cena takového koně se pohybuje 80 000 -90 000 Kč.


Akci podpoří Nadace Martina Romana prostřednictvím projektu Čtení pomáhá.

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing