Kulturně – benefiční večer pro Dramacentrum - Olomouc

Datum konání:

22. 11. 2015 19:00

Místo konání:

Vlastivědné muzeum Olomouc

Organizace:

Činnost Sdružení D začala v roce 2000 a jejím hlavním pilířem jsou interaktivní prožitkové programy pro děti předškolního a školního věku a studenty středních škol a klienty dětských domovů. Programy jsou zaměřeny jak na oblast sociálního a osobnostního rozvoje, tak na oblast sociální prevence. Od roku 2012 provozuje Sdružení D také vlastní prostor – Dramacentrum – který eliminuje rušivé faktory školského prostředí. 


Program benefice

Program večera

18:45 příchod hostů, odložení v šatně, usazení hostů

19:00-20:00 improvizace Divadla Sklep Svět zepředu i zezadu

20:00-20:15 představení pravidel tiché aukce

20:15-21:00 průběh tiché aukce, raut

21:00-21:15 vyhlášení tiché aukce, raut

21:15-22:00 volná zábava, přebírání vydražených fotografií, raut

Účel grantu

Výtěžek z akce bude použitý na financování osobnostně – sociální výchovy na školách v regionu Olomoucka a na roční preventivní programy na 1. a 2. stupni základních škol v Olomouckém kraji. 

 

Největší přínos je v zapojení žáků, kteří to nejvíc potřebují a bez finanční podpory by se programu nemohli zúčastnit. Nezaměstnaní rodiče nebo rodiče s nižšími příjmy, nedají (nemohou dát) dítěti peníze na kurzovné. Škola má také během roku mnoho jiných akcí (návštěva divadla, exkurze do muzeí, školní výlety), a to pro rodiče představuje velkou finanční zátěž. Takové děti se potom programu neúčastní, přestože jsou důležitou součástí třídního kolektivu a většinou jsou úzce spojeny s tématem programu. Prostřednictvím podpory z Nadace Divoké husy bude možné zajistit, aby programem mohla projít celá třída.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing