Kruhové včelí centrum Stoliň - výstava

Datum konání:

29. 09. 2019 POZOR! změna termínu - podrobnosti v textu

Místo konání:

Stoliňská ulice 1949, Horní Počernice

Organizace:

Spolek SRDCEVČELE

Spolek SRDCEVČELE pořádá včelařské kroužky pro děti ZŠ, příměstské včelařské tábory, kurzy, konference a přednášky. V Září 2019 chystá otevřít Kruhové včelí centrum Stoliň v Horních Počernicích, kde v nově postavené jurtě budou probíhat programy zaměřené na biodynamické včelaření. Program je určen pro děti, dospívající a širokou veřejnost.
Spolek od svého vzniku převzal záštitu nad včelařskými kroužky působícími kontinuálně od školního roku 2008 při ZŠ Dědina na Praze 6, v roce 2015 inicioval vznik dalšího včelařského kroužku při ZŠ Jinonice na Praze 5. Zájem o tyto včelařské kroužky je každoročně stabilně veliký, v roce 2018/2019 pracovalo ve čtyřech těchto kroužcích již celkem 60 dětí. V roce 2016 organizoval spolek mezinárodní včelařskou konferenci „LÉČIVÝ VZTAH ČLOVĚKA, VČEL A KRAJINY“, v letech 2017 a 2018 potom tři běhy příměstských včelařských vzdělávacích táborů pro mladší žáky. Spolek se podílel jako partner na přípravě dvou projektů staveb výukových včelínů realizovaných ve školním roce 2018/2019 při ZŠ Dědina a při ZŠ Jinonice, přičemž tyto projekty byly mimo další svou funkci zamýšleny právě jako zázemí programu ekologické výchovy se vztahem ke včelám. V červnu 2019 spolek pořádal interaktivní včelařskou výstavu na Vyšehradě u příležitosti 100. výročí založení waldorfských škol.


Program benefice

Výstava je koncipována jako kombinace informačních, uměleckých a především interaktivních prvků pro děti a dospělé. Výstavní prostor je rozdělen dřevěnými paravany na jednotlivé "buňky", ve kterých se odehrává dvanáct zastavení - setkání - s dvanácti aspekty života včelstva. Účastníci akce procházejí jednotlivá zastavení a mají možnost „osahat“ si život včel. Např.: potěžkat včelí hrozen, poznat podle čichu včelí vosk, propolis, med nebo pyl, vyrobit svíčku a mnoho dalších činností.


Upozornění na změnu termínu: Výstava se v uvedeném termínu bohužel nemůže konat, protože dodavatel nepostavil jurtu ve které měla být uskutečněna. Důvodem nedodání jurty je stávka v Rumunsku, kde odebírají vlněné pláty na obložení stěn. Jako náhradu dodavatel slíbil dodat jurtu menší (v období pozdního podzimu už není možné stavět z velkých plátů, kvůli křehnutí materiálu). Nový termín předpokládáme do konce listopadu. Až budeme znát přesný termín výstavy budeme vás neprodleně informovat. Děkujeme za pochopení!

Účel grantu

Finanční prostředky budou použity na částečné uhrazení sanitárního kontejneru ( wc, sprcha, umyvadlo, kuchyňka) o velikosti 6 x 2,5 metru s bezbariérovým přístupem, který bude navazovat na vchod jurty. Kontejner bude napojen na síť kanalizace, pitné vody a PRE.


Plány do budoucna

Projekt je koncipován s udržitelností na deset let. Předpokládá se, že první rok bude rokem výstavby centra, dva následující roky bude doba pilotních projektů v oblasti ekologických a vzdělávacích aktivit a následujících sedm let již bude plnohodnotně naplněná aktivita centra.
Centrum ve své činnosti počítá se získáváním prostředků z grantů každoročně vypisovaných ministerstvy zemědělství, školství a magistrátem hlavního města Prahy pro rozvoj ekologicko-výchovných programů pro mládež a mimoškolní vzdělávací činnost.

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing