Divoké husy
Divoké husy Divoké husy

Křest kalendáře APLA 2015 a benefiční koncert

Datum konání:

30. 10. 2014 18.00

Místo konání:

Klub lávka, Novotného lávka 1, Praha 1

Organizace:

APLA Praha, střední Čechy

APLA Praha pomáhá lidem s autismem a jejich rodinám. Jedná se např. o ranou péči, osobní asistenci, programy podporovaného vzdělávání, vzdělávací programy pro rodiče a odborníky atd. Provozujeme také v ČR dosud ojedinělá zařízení  - odlehčovací centrum pro děti a dospělé (krátkodobé pobyty) a stálé pobytové zařízení pro klienty se souběhem autismu a problémového chování. Tato zařízení jsou v ČR dosud ojedinělá.


Program benefice

Program akce:

- představení protagonistů realizace kalendáře (děti s autismem, umělci, fotografka)

- křest kalendáře

- benefiční koncert

- výstava fotografií z kalendáře (vernisáž)

- prodej kalendáře, dražba, doplňkový prodej

Účinkující:

umělci z kalendáře APLA (M. Ztracený, M. Malátný, Jana Boušková, V. Vydra, M. Mišík atd.)

Účel grantu

Za výtěžek z akce budou pořízeny pomůcky pro nácviky (senzorické a jiné speciální pomůcky pro děti s autismem) a úložné systémy pro kategorizaci jednotlivých pomůcek tak, aby bylo možné i jejich jednoduché převážení do rodin a na pobyty.


více na http://www.apla.cz/