Koncert Slávka Klecandra a Evy Henychové

Datum konání:

25. 09. 2018 od 19 hodin

Místo konání:

AC klub, Zámostí 684/1, 500 09 Hradec Králové

Organizace:

Oblastní charita Hradec Králové (OCH HK)

OCH HK patří k největším poskytovatelům sociálních služeb v tomto městě. Poskytuje sociální a zdravotní služby širokému spektru cílových skupin obyvatel. Za rodinami s dětmi s postižením dojíždí poradkyně rané péče přímo do jejich domovů. Pohybují se po celém Královéhradeckém kraji. Pod střechou Domova pro matky s dětmi nachází pomoc děti s maminkou či tatínkem, kteří ztratili domov. Vloni zde pobývalo 95 dětí, 48 žen a 3 otcové. Lidé bez domova hledají pomoc v Domě Matky Terezy. Azylový dům umožňuje přechodné bydlení pouze mužům. Navštívit denní centrum a využít veškerou nabídku pomoci sociálních pracovnic, přenocovat v noclehárně a začlenit se do pracovních aktivit sociální rehabilitace mohou i ženy.
Lidé, kteří hledají v Poradně pro lidi v tísni, mívají problémy s financemi, trápí je dluhy, řeší exekuce, mají problémy v manželství. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím poskytlo vloni pomoc a podporu 268 ženám. Největší skupinu klientů služeb tvoří lidé, za kterými se dojíždí s péčí přímo do jejich domácností a domovů. Charitní pečovatelky a pečovatelé pomáhají seniorům zvládat běžný život, péči o sebe i domácnost. Do domácností dojíždí i zdravotní sestřičky v rámci Charitní ošetřovatelské služby. Domácí hospicová péče Hradec Králové je nejmladší službou lidem v jejich domácím prostředí.


Program benefice

Koncert dvou písničkářů na podporu Domácí hospicové péče Hradec králové, propagace služby.
Účinkují:
Eva Henychová, Slávek Klecandr

Účel grantu

Peníze z výtěžku benefice, jako i dar nadace jsou určené na podporu péče o nevyléčitelně nemocné pacienty Domácí hospicové péče Hradec Králové, konkrétně na zakoupení elektrické polohovací postele včetně antidekubitní matrace.
Elektrické polohovací lůžko zajišťuje co největší pohodlí pacienta, zmírňuje bolest a utrpení, vyhovuje uživatelům i obsluze, je ideální prevencí před vznikem proleženin. Konstrukce lůžka vyžaduje velice jednoduchou obsluhu a snadnou manipulaci, dle zpětné vazby klientů i rodinných příslušníků lůžka pomáhají a vyhovují klientům a usnadňují práci pečujícím osobám.
Antidekubitní matrace s kompresorem je určená pro dlouhodobě ležící pacienty, používá se jako prevence proti vzniku proleženin a pomáhá při jejich léčbě.
Cena jednoho elektrického polohovacího lůžka včetně antidekubitní matrace s kompresorem se pohybuje v hodnotě od cca 20 do 30 tisíc korun.

 


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing