Koncert s rozhovory na téma vězeňství: Pět Tváří Zdi

Datum konání:

20. 11. 2019 od 18.30

Místo konání:

Senát ČR, Valdštejnské náměstí 1, P1 Malá strana

Organizace:

Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.

MVS poskytuje pomoc všem potřebným, kterých se dotýká zločin. Pachatelé potřebují přijmout odpovědnost a napravit, co způsobili, oběti potřebují uzdravení, propuštění intenzivní péči, aby se nevraceli ke kriminální minulosti, děti pachatelů je třeba nasměrovat, alby mohly vyjít z kriminálního vlivu, který na ně působí. Cíle organizace vycházejí z toho, co v této oblasti chybí. A to je těžké vyjádřit pár větami, chybí toho mnoho. Ve věznicích chybí smysluplné využití času ve výkonu trestu, práce, možnost učení se, ale chybí i obyčejná lidská důstojnost a udržení si schopnosti rozhodování, vytváření správných reakcí na podněty, chybí vedení k odpovědnosti, k uznání viny a přijetí odpovědnosti za vlastní minulé jednání. Neexistuje účinná prevence kriminality během výkonu trestu. Chybí práce s rodinami odsouzených, které jsou ve velmi těžké životní situaci, ale i práce s obětmi trestných činů. Právě tuto oblast se snaží MVS mapovat v projektech Andělský strom, Andělský Kemp a Den s dítětem, ale i při obyčejné pomoci doprovázení dětí na návštěvu rodiče ve věznici, nebo například nákupem uhlí na zimu. Chybí propojení pomoci obětem a pachatelům, protože pro uzdravení a restart někdy potřebují jeden druhého v rámci projektů restorativní justice a nahrazení škody. A především je tu obrovská mezera v péči po výstupu z výkonu trestu, v tzv. postpenitenciární péči, kterou v tuto chvíli dobrovolníci suplují svými penězi a časem.
V současné době vede MVS 15 programů uvnitř věznic, na svobodě, pro děti, pro oběti. Z nadšení několika jedinců se podařilo vytvořit velkou funkční organizaci, která pomáhá velkému počtu osob každý rok.


Program benefice

Osmý ročník koncertu s rozhovory na téma vězeňství, pod záštitou Senátu ČR
Rozhovory s obětmi, vězni, propuštěnými pachateli, s rodinami, dětmi a zaměstnanci věznic.
Letošní koncert proběhne ve spolupráci s organizátory projektu Yellow Ribbon Run - „Uteč předsudkům“.
Účinkující: Kapela Věznice Kuřim „V sedě“ a kapela Věznice Světlá nad Sázavou „Katr Band“

Účel grantu

Dar využije MVS pro nákup vánočních dárků v projektu Andělský strom, který proběhne již po osmé. V projektu MVS odesílá dárky dětem do sociálně slabých rodin. Podmínkou je dítě ve věku od 0 do 16 let, které má rodiče ve výkonu trestu. Rodiny vybírají sociální pracovnice věznic. Dítě nesmí být umístěné v dětském domově a rodič nesmí mít zákaz styku s rodinnou. Projekt se zaměřuje na udržení rodinné vazby mezi dítětem a odsouzeným rodičem. Většina manželství se totiž během výkonu trestu odnětí svobody rozpadá do nejpozději 3 let. Děti jsou považovány za tzv. neviditelné oběti zločinu. Udržení vztahu mezi rodičem a dítětem je klíčové pro další rozvoj dítěte. Spolu s dárkem dítě obdrží osobní dopis od rodiče, s kresbou či pohledem a rodič tak vyjadřuje na dálku lásku k dítěti. Projekt má každý rokem více dárců a velký dopad na rodiny vězňů.


Příběh rodiny paní Evy
Eva zůstala sama se třemi dětmi a téměř bez prostředků. Sousedé občas nosili potraviny, a peníze na topení. Tatínek byl ve vězení. MVS oslovil vězeňský kaplan a řekl nám o potřebách dětí. Tatínek napsal každému dítěti dopis k Vánocům a my jsme přidali dárky. Tato rodina neměla prostředky vůbec na nic. Děti by bývaly ten rok měly doma k Vánocům jen pohled od tatínka. Takto měly nádherné Vánoce. Eva říká: „Zachránili jste nás doslova a do písmene, jinak bych Vánoce jen probrečela, byli jsme opravdu zoufalí“.Této rodině jsme nakoupili dárky k Vánocům a rodina další rok přijela, už i s tatínkem, na další koncert Pět Tváří Zdi, aby předali tašku krásných hraček a finanční dar pro jiné rodiny, které jsou v této situaci.

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing