Koncert pro OKNA

Datum konání:

06. 10. 2018 od 18 hodin

Místo konání:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Organizace:

Otevřená OKNA, z.ú.

Organizace podporuje osoby se zdravotním postižením, rodiny a seniory v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst. Organizace vznikla v roce 2003 z vůle rodičů, pečujících o dítě s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením. Prvotní snahou bylo co největší zapojení dětí do běžného života a do běžného typu vzdělávání. Postupem času rodiče definovali další důležité potřeby a tím vznikaly nové aktivity – tábor pro osoby se ZP, sociálně terapeutická dílna, chráněná dílna, chráněné bydlení a čtyři dobrovolnické programy (Pět P pro děti 6 – 15 let, SPOLU pro dospělé klienty se ZP, Sportovní klub KAPŘI zaměřený na plavání sportovců se ZP a D-klub, který se věnuje návštěvám osamělých seniorů, umístěných v DS Otín, pořádá pro ně rovněž besedy, setkání s hudbou a výlety.) Na základě potřeb v terénu vzniklo rovněž Centrum pro rodinu, které realizuje poradenskou a terapeutickou činnost a doprovází pěstounské rodiny. V roce 2018 slaví organizace 15 let trvání, provozuje 5 pracovišť v Jindřichově Hradci, 1 pracoviště v Dačicích a připravuje vznik chráněných dílen a chráněného bydlení v Dačicích.


Program benefice

Lidové písně
Skladby Adama Michny z Otradovic
Skladby Johanna Sebastiana Bacha
W. A. Mozart: Misericordias Domini
Na koncertě budou účastníci stručně seznámeni s historií a posláním organizace Otevřená OKNA a s posláním Nadace Divoké Husy.
Dále bude veřejně poděkováno 10 lidem, kteří během 15 let trvání organizaci významně podpořili, a bude jim předán děkovný list.
Po koncertě se účinkující, ocenění a lidé z Oken setkají při občerstvení, které dobrovolnicky připraví klienti, rodiče a přátelé Oken jako poděkování všem, kteří se na akci podíleli.
Účinkující:
Pěvecký sbor Smetana
Pěvecký sbor Adama Michny z Otradovic
Pěvecký sbor Jakoubek
Jindřichohradecký symfonický orchestr
Jedná se o amatérská hudební tělesa, která se naučila v posledních 5 letech spolupracovat a realizovat společné akce.

Účel grantu

Organizace se během let významně rozrostla a současné prostory jsou nedostačující. Během několika měsíců se uskuteční stěhování do nových prostor, což přinese nové náklady na vybavení, truhlářské práce, materiál apod. Výtěžek benefice a dar nadace bude využit právě na nákup nového vybavení, úhradu truhlářských prací do místností, které budou potřebovat atypické řešení. Případné zbylé finance budou využity na nákup materiálu pro tvorbu sociálně terapeutických a chráněných dílen.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing