Klubíčko pomáhá již 20 let

Datum konání:

08. 04. 2017 od 16:00 hodin

Místo konání:

Beroun, Společenský sál Plzeňka

Organizace:

Klubíčko Beroun, z. ú.

V Klubíčku celoročně poskytují komplex registrovaných sociálních služeb, terapií a integrovaných volnočasových aktivit dětem, mladistvým a dospělým s těžkým zdravotním postižením. V malém penzionu rodinného charakteru dávají vysoký důraz na individuální potřeby klientů. Založili také Sociální podnik Klubák, z. ú., ve kterém vytvářejí chráněná pracovní místa pro zaměstnance se zdravotním postižením, zaměstnávají však i pečující osoby a další osoby znevýhodněné na trhu práce.


Program benefice

16:00 – 22:00
Prezentace činnosti neziskových a veřejně prospěšných organizací z regionu
Prodejní výstavka výrobků klientů NNO
Tvořivé dílny pro děti
Promítání fotografií a dokumentů z historie i současnosti Klubíčka
Malý raut pro pozvané příznivce Klubíčka (připraví a budou obsluhovat klienti Klubíčka)

17:00 – 17:30
„Nešišlej“ – představení pro děti s písničkami aneb Logopedické písničky pro odvážné děti a jejich rodiče

19:00 – 19:45
Zahájení večera
Předávání ocenění příznivcům Klubíčka

19:45 – 20:00
Taneční vystoupení - skupina Shakeelah Tribe

20:00 – 22.00
Koncert Petry Černocké

 

Účel grantu

Grant bude využit na rekonstrukci podkroví Penzionu Klubíčko Vráž, resp. na splnění požárních předpisů pro povolení rozšíření kapacity:
- Nové elektrické rozvody v podkroví Penzionu Klubíčko
- Odstranění dřevěného obložení stropů a instalace protipožárních sádrokartonů v podkroví Penzionu Klubíčko
Cílem je rozšíření kapacity pobytových odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing