Kašparovo (nejen) taškaření

Datum konání:

25. 11. 2023 13:00 - 17:00

Místo konání:

Kavárna Pošta v Liberci

Organizace:

Centrum Kašpar, z.s.

Centrum Kašpar je regionální organizace, kterou při řešení zaměstnanosti zajímají pohledy všech zúčastněných, hledá neotřelá řešení v oblasti zaměstnání, vzdělání, sladění profese a soukromí. Usiluje o rovné příležitosti na Liberecku, pomáhá nastavovat ve firmách prostředí vstřícné k potřebám kvalitních a loajálních lidí. Nabízí pomoc při hledání nebo změně zaměstnání, pomáhá rozvíjet dovednosti potřebné k úspěšnému nalezení a udržení si práce. Jejich cílovou skupinou jsou lidé znevýhodnění na trhu práce, kteří obtížně hledají práci.


Program benefice

Kašparovo (nejen) taškaření neboli benefiční prodej tašek proběhne 25.11.2023 od 13 do 17 hodin v Kavárně Pošta v Liberci. Akce bude završením projektu „Ušij tašku a zaměstnej člověka“, který vyzval lidi z celé ČR, aby ušili tašku a jiné textilní výrobky.  Jedná se o originální, šité, háčkované či pletené kousky. Zapojují se jednotlivci, šicí spolky, profesionální švadleny, školní třídy, domovy seniorů a občas i známé tváře. Kromě prodeje akce umožní i setkání s klienty a klientkami, partnery a dárci. Akce je určena pro širokou veřejnost.

Účel grantu

Nadační příspěvek by chtěli využít na dofinancování služeb pracovní a kariérní poradny, případně na rekvalifikační kurzy.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing