Kabelkový VELEtrh

Datum konání:

25. 04. 2016 15 – 18 hodin

Místo konání:

Městské divadlo Zlín třída T. Bati 4091/32

Organizace:

NADĚJE, pobočka Zlín

Zlínská pobočka NADĚJE pracuje s lidmi s mentálním postižením v sociálně terapeutických dílnách a v chráněném bydlení. Dále pracuje se seniory a lidmi postiženými Alzheimerovou nemocí v Domě pokojného stáří. Od roku 2013 provozuje denní stacionář pro lidi s demencí. Sociální služby jsou zaměřeny na pomoc lidem v situaci nemoci a handicapu. 


Program benefice

Od roku 2011 pořádá NADĚJE Zlín charitativní sbírku a následný dobročinný prodej kabelek. Zapojují se jednotlivci i kolektivy, školy, instituce, živnostníci. Dárkyně svoje kabelky nosí přímo na místa, kde NADĚJE svoje sociální služby poskytuje. Dále je ve městě na desítku sběrných míst (například obchody, knihovny, úřady, školy), kde lidé kabelky ve prospěch Kabelového VELEtrhu odevzdávají. Pracovnice NADĚJE pak věnované kabelky pečlivě roztřídí, vyberou pouze funkční, nepoškozené a ty ocení a připraví k prodeji. Samotný Kabelkový VELEtrh pak probíhá ve foyer místního divadla pouze po dobu několika hodin. Akce je již známá a velmi oblíbená, proto jí navštíví stovky především žen, které si s radostí vyberou i několik kabelek. Dárkyně kabelek někdy nechávají v kabelce milý vzkaz pro novou majitelku.

Akce je u veřejnosti oblíbená pro svoji hravost a dobrý úmysl, stala se nedílnou součástí benefičních aktivit NADĚJE Zlín. Velmi účinně posiluje vzájemnost a solidaritu mezi veřejností, neziskovou organizací a dalšími zúčastněnými (divadlo, úřady, podnikatelé, média).

Účel grantu

Součástí sociálně terapeutických dílen NADĚJE Zlín je dílna tkalcovská. Zde se lidé s mentálním postižením učí tkát koberce. Některé z tkalcovských stavů slouží od začátku vzniku dílen a postupně dosluhují. Špatný technicky stav tkalcovských stavů má vliv na kvalitu ručně tkaných výrobků. Výtěžek z akce bude příspěvkem k zakoupení tří nových tkalcovských stavů s příslušenstvím.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing