Jarní jarmark pro Společnost Dolmen, z.ú.

Datum konání:

27. 04. 2019

Místo konání:

2. ZŠ Sokolov, Rokycanova 258, Sokolov

Organizace:

Společnost Dolmen, z.ú.

Společnost byla založena na podporu přechodu uživatelů z ústavů sociální péče do služeb chráněného bydlení a poskytování služeb chráněného bydlení v Libereckém kraji. Postupně byla služba rozšířena na základě potřebnosti i do Karlovarského kraje a přibyla služba podpora samostatného bydlení v obou krajích a také sociálně terapeutická dílna v Liberci.
V současné době je posláním Společnosti Dolmen, z.ú. nabízet a poskytovat dospělým lidem s mentálním znevýhodněním takové sociální služby, které potřebují k tomu, aby mohli žít ve svých domácnostech a zapojovat se do různých oblastí běžného života.


Program benefice

Jsou pozváni regionální umělci a výrobci - prodejci zajímavých produktů, kteří jsou ochotni přijet se svými výrobky, nabídnout je zákazníkům a věnovat dobrovolnou částku ze své tržby na charitativní účel. Současně budou probíhat workshopy, přednášky a interaktivní pohybové aktivity pro děti a veřejnost – jóga smíchu, parkour...
Můžete se těšit na:
Pomoc v nouzi, o.p.s.
Dům na půl cesty
Káva za dobrý skutek
Karlovarská hvězdárna – přednáška o vesmíru
Dolmen Oáza, s.r.o. - Bistro
Mgr. Vladimír paleček – jóga smíchu
Jitka Malušková – hravá jóga
Denní centrum Mateřídouška o.p.s. – workschop, prodej výrobků STD
Regionální prodejci – přírodní kosmetiky, ruční výroby, šperků, zdobeného skla
Kanaland Plzeň – léčivá kosmetika
Kate Maineltová – malířka – workschop
Malovánína obličej
STD Liberec
Program žáků 2. ZŠ – workshopy, vystoupení – pěvecké, taneční
Fotoateliér, výstava fortografií – Fotoklub Sokolov
Tombola

Účel grantu

Grant nadace bude využit na pořízení komunikačních ipodů pro klienty chráněného bydlení, kteří jsou neslyšící nebo mají vážnou vadu řeči.


Příběh klienta paní V.
Paní V, 50 let, je neslyšící a má lehké mentální znevýhodnění. Do chráněného bydlení Společnosti
Dolmen, z.ú. přešla před 2 lety z DOZP. Přešla na svou žádost, protož chce být v životě samostatnější
a svobodná. To se jí daří a do ústavu se již nechce vrátit. Našla si zaměstnání na otevřeném trhu
práce, jezdí za svým bratrem a za podpory sociální služby využívá různé možnosti, které běžný život
ve společnosti nabízí. Dětství prožila v dětských domovech a dospělost v ústavech sociální péče,
nenaučila se dobře alternativně komunikovat, tak, aby se dobře dorozuměla se svým okolím. Má ráda
lidi a svou svobodu. S pracovníky chráněného bydlení komunikuje pomocí obrázků a jednotlivých
slov, které píše. Komunikační ipod s programem Go Talk by jí komunikaci se společenským
prostředím vylepšil. Odrazilo by se to na kvalitě jejího života i mezilidských vztahů. Sama měla
možnost si ho zapůjčit na 14 dnů a rychle pochopila, co jí tato možnost nabízí.

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing