Jarní bazárek kabelek

Datum konání:

20. 03. 2019 8 - 16 hodin

Místo konání:

Smetanova 1484, 755 01 Vsetín, věžák 5. patro

Organizace:

Elim Vsetín, o.p.s.

Elim Vsetín, o.p.s., je obecně prospěšná společnost, která byla založena ze společné touhy křesťanů ve Vsetíně pomáhat lidem stojícím mimo zájem společnosti a nabídnout jim odpočinutí a úlevu před další cestou životem, stejně jako to nabízela oáza Elim v poušti putujícím Izraelcům. Společnost je nástupnickou organizací občanského sdružení ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Vsetín, o. s., které bylo založeno 5. prosince 1991.

Společnost vyvíjí svou činnost ve třech hlavních oblastech: 
• práce s osobami bez přístřeší
• práce s osobami se sociálním a zdravotním znevýhodněním
• volnočasové aktivity pro děti a mládež

Provozuje tyto služby: Azylový dům Elim, Noclehárna Elim, Noclehárna Rožnov, Terénní práce Elim, Sociální rehabilitace Elim, Denní centrum Elim, Denní centrum Rožnov.


Program benefice

Jarní bazárek kabelek - ženy darují kabelky, které budou následně prodány na Jarním bazárku.

Účel grantu

Grant Nadace Divoké husy bude použit na dlouho plánovanou rekonstrukci Azylového domu Elim. Rekonstrukce v sobě zahrnuje opravu střechy, fasády, výměnu kotle, přestavbu půdy na nové byty pro lidi bez domova.


Do Elimu chodím 7 let. Jelikož jsem ztratil práci, tak jsem to řešil pitím. O Elimu jsem se dozvěděl na úřadu práce, kde mi tuto sociální službu navrhli a tak jsem si řekl, že to vyzkouším. Při pohovoru, který byl se mnou proveden, a vše mi bylo vysvětleno, jsem dostal strach. Na druhý den jsem začal přemýšlet a řekl si, že zkusím chodit. A nelituji toho, Poznal jsem nové lidi, ale pomohli mi se i osamostatnit. Naučili mne vařit, zvládnout úklid, nakoupit věci, které jsou v domácnosti nutné. Abych nemusel nosit prádlo k rodičům, tak mi pomohli koupit pračku a vysvětlovali, jak se používá a na kolik stupňů prát. Díky Elimu jsem přestal pít.
Můžu všem pracovníkům poděkovat, že mají trpělivost a vysvětlí, když mi něco nejde, a nebo to nechápu. Doufám, že ještě nějaký ten rok tam vydržím. Za vše jim jen mohu poděkovat .

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing