Divoké husy
Divoké husy Divoké husy

Jarmark farnosti

Datum konání:

02. 09. 2012

Místo konání:

Farnost sv. Anny Brno

Organizace:

Gabriela o.s.


Program benefice

Výtěžek benefiční akce činil 54 109 Kč a ve stejné výši byl i grant Nadace Divoké husy.

Účel grantu

Vybavení lůžkového Hospice sv. Alžběty


více na www.hospicbrno.cz