Fashion for Fokus

Datum konání:

31. 03. 2015

Místo konání:


Organizace:

FOKUS Praha

Fokus Praha je nestátní nezisková organizace s tradicí od roku 1990 sdružující psychoterapeuty, socioterapeuty, pracovní terapeuty, psychology, sociální pracovníky včetně dobrovolníků. Nabízí komplexní komunitní péči o lidi s dlouhodobým duševním onemocněním v neústavních podmínkách, hájí jejich práva a zájmy, provozuje několik sociálních firemzaměřených na zaměstnávání lidí znevýhodněných na volném trhu práce.

 

www.fokus-praha.cz


Program benefice

Módní přehlídka Fashion for Fokus má podtitul „Zaostřeno na osobitost“ a propojuje téma módy a problematiku duševního zdraví. Stejně tak jako jsou lidé, jejichž chování se vymyká mainstreamu označováni za blázny a podobně jako dlouhodobě duševně nemocní často vylučovaní ze společnosti, jsou také umělci a experimentátoři na módním poli považováni za nenormální a extravagantní.

Spolupracují s mladými, osobitými, českými designéry a umělci, kteří propůjčili svůj talent a čas na pomoc charitě. Pro módní přehlídku zvolili reprezentativní historické prostory Českého muzea hudby. 

 

Účel grantu

1) vybudování venkovního klubového zázemí pro lidi s dlouhodobým duševním onemocněním, tj. altánu nebo pergoly a jejich vybavení zahradním nábytkem. Bude sloužit klientům Klubu Mosty jako zázemí pro podpůrné komunitní setkávání, pro společné kulturní a zájmové aktivity mimo léčebnu. 

2.) vybavení vnitřních prostor Klubu plazmovou televizí s DVD přehrávačem pro potřeby filmového klubu a pro potřeby vzdělávání peer konzultantů z řad klientů. 


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing