Epicana Fest

Datum konání:

24. 06. 2023 13:00 - 20:00

Místo konání:

Areál Gutovka na Praze 10

Organizace:

EPICANA z.ú.

Ústav byl zřízen pro přímou pomoc dětem i dospělým s neurologickým onemocněním epilepsie, především se syndromem Dravetové. Sdružují nejen rodiny, jejíž členové trpí epilepsií, ale pořádají i odborné diskuze a kulturní a vzdělávací akce. V létě 2022 zorganizovali epitábor, kterého se zúčastnily nemocné děti s epilepsií a podobnými neurologickymi problémy. Jedinečností epitábora je v tom, že nemocné děti jezdí na tábor s celými svými rodinami, jelikož potřebují neustálou péči. V běžných táborech kvůli tomu nebývají přijaty. Zároveň je pro účastníky epitábora velmi užitečná přítomnost neurologa z Kliniky dětské neurologie FN Motol, který všem dodává pocit jistoty pro případ nastalých zdravotních problémů.

Dále organizují víkendové lyžařské setkání na horách, kde si děti nemocné epilepsií mohou vyzkoušet lyžování nebo jízdu na monoski.


Program benefice

Epicana Fest - osvětově-kulturní zábavný festival pro celou rodinu proběhne 24.6.2023 od 13 do 20 hodin v areálu Gutovka na Praze 10. V rámci osvěty jsou připraveny ukázky první pomoci při epileptickém záchvatu, rozhovor s neurologem z Kliniky dětské neurologie v Motole a přítomni budou i asistenční psi z Helppes.

Účel grantu

Nadační příspěvek by chtěli využít na letošní ročník epitábora.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing