Divoké husy
Divoké husy Divoké husy

Druhý Dobročinný bazar

Datum konání:

13. 11. 2012

Místo konání:

Univerzita Tomáše Bati, Zlín

Organizace:

Dotek o.p.s.


Program benefice

Účel grantu

zdvojnásobený výtěžek byl použit na nákup kompenzačních pomůcek pro osoby se sníženou soběstačností


více na www.dotek.cz