Dražba pro Fenix

Datum konání:

23. 11. 2023 od 18:00

Místo konání:

Divadlo Reduta v Brně

Organizace:

ParaCENTRUM Fenix, z. s.

ParaCENTRUM Fenix je již 19 let oporou pro osoby po poškození míchy i jejich blízké při návratu do aktivního života. Podporují je v náročné životní změně, ukazují jim cestu a bojují za jejich lepší společenské začlenění i kvalitu života. Na Moravě jsou jedinou organizací, která se věnuje této skupině lidí, v České republice druhou největší.  Díky jejich službám mohou žít v kruhu svých blízkých, co nejvíce plnohodnotný život. Fyzioterapie a pravidelné cvičení má pozitivní vliv na zlepšení fyzické kondice, stabilitu i snížení bolesti. Sociální rehabilitace pomáhá s otázkou zaměstnanosti, sociálních dávek, bezbariérovosti, ale i psychologické pomoci pro celou rodinu. Osobní asistenci využívá pravidelně zhruba 40 osob ročně a hojně je také využívána služba bezbariérové přepravy, v rámci které jsou klienti převezeni všude, kam potřebují. Další velmi důležitou službou je bezbariérový byt, který pomáhá vyřešit otázku ubytování na přechodné období.


Program benefice

Charitativní akce „Dražba pro Fenix“ proběhne 23. 11. 2023 od 18 hodin v Divadle Reduta v Brně. Kromě dražby obrazů bude na programu i hudební vystoupení v podání žáků ZUŠ Brno.

Účel grantu

Finanční prostředky použijí na opravy a dovybavení startovacího bezbariérového bytu, případně na úhradu jeho nájmu.

 


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing