DOBROBRANÍ

Datum konání:

28. 05. 2022 14:00 - 21:00

Místo konání:

Ústřední městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

Organizace:

TŘI, z.ú., Hospic Dobrého pastýře

TŘI, z.ú. poskytuje hospicovou a paliativní péči v rámci lůžkového Hospice Dobrého Pastýře a také v domácím prostředí klientů. Multidisciplinární tým společně usiluje o odstranění či minimalizaci symptomů doprovázejících umírání a o naplnění fyziologických, psychosociálních a spirituálních potřeb pacienta. Dalším cílem je podpora a doprovázení rodinných příslušníků umírajícího tak, aby mu mohli být oporou a zvládli tuto těžkou životní situaci nejen v průběhu hospitalizace, ale také po jeho úmrtí.  V neposlední řadě poskytují širokou paletu sociálních služeb.


Program benefice

Benefiční festival DOBROBRANÍ proběhne 28.5. od 14 do 21 hodin v Ústřední městské knihovně v Praze. Na programu kromě Velkého bazaru dobrých knih bude také workshop s besedou a projekce filmu. Na závěr zahraje Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.

Akce byla nakonec přesunuta na 18.12.2022.

Účel grantu

Náš grant bude využit na nákup léků a zdravotnického materiálu pro klienty.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing