Divadelní představení hry SATURNIN

Datum konání:

26. 07. 2019 od 20 hodin

Místo konání:

Lomec – poutní místo, Jihočeský kraj

Organizace:

Domov Žlutý Petrklíč, z.s.

Nezisková organizace Domov Žlutý Petrklíč byla založena v roce 2015 za účelem vybudování a provozu sociální služby týdenního stacionáře ve prospěch osob s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodin. Spolek reagoval na potřebnost těchto služeb v Jihočeském kraji. Kongregace Šedých sester III.ř.sv.Fr. na Lomci se rozhodla s tímto záměrem pomoci a poskytla nevyužitou budovu bývalé školy, která prošla v roce 2017 celkovou rekonstrukcí a v roce 2018 po úspěšné kolaudaci byla předána spolku do dlouhodobého podnájmu. Následně byla budouva materiálně dovybavena a v roce 2018 byla vydána registrace k poskytování pobytových služeb – týdenního stacionáře. V lednu 2019 byl provoz týdenního stacionáře zahájen.


Program benefice

Saturnin – je divadelní hra podle humoristického románu Zdeňka Jirotky z roku 1942 s postavami nepředvídatelného sluhy Saturnina, tety Kateřiny, jejího syna Milouše, krásné slečny Barbory, doktora Vlacha a dědečka. Jde o nejúspěšnější Jirotkův román, který značně vyniká nad ostatní autorova díla.
Hrají členové Spolku divadelních ochotníků TYL Netolice:
Petr Novák, Petr Šmíd, Jana Hálková, Eva Bouzová, Iveta Uhlíková, Petr Bursík, Zuzana Leherová, Vladislav Borovka, Vladimír Brom, Alena Reisingerová, Gabriela Míková. Hudba: Radim Leher Text sleduje: Vlasta Mikešová Režie: Miroslav Mikeš.

Účel grantu

Výtěžek z akce i dar nadace bude použit na materiální vybavení týdenního stacionáře pomůckami na ergoterapii, muzikoterapii, výtvarnou činnost a rehabilitaci.

 


Příběh klienta
Klient týdenního stacionáře Václav se narodil s dětskou mozkovou obrnou.
Od mala s rodiči pravidelně cvičil Vojtovu metodu a navštěvoval Centrum Arpida v Českých Budějovicích, kde pobýval 2x týdně v denním stacionáři. Je upoután na invalidní vozík, pohybuje se po čtyřech a není schopen komunikace. Rodiče se mu velmi věnovali. Jezdili s ním na výlety, pravidelné procházky, vymýšleli nejrůznější způsoby, jak ho co nejvhodněji zabavit. Vašík s věkem zvládal lépe změny prostředí. Rodiče si však stále více začali uvědomovat, že do budoucna na všechno stačit sami nebudou. Proto maminka Vašíka přišla s myšlenkou vybudování týdenního stacionáře, tak aby si rodiče s podobným osudem, mohli na potřebnou dobu od této celodenní a namáhavé péče odpočinout. Dnes Vašík navštěvuje týdenní stacionář Domov Žlutý Petrklíč, který jeho maminka společně s dalšími dobrými lidmi vybudovala. Víkendy a svátky tráví se svou rodinou.

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing