Děti dětem - koncert

Datum konání:

19. 04. 2018 od 18.30

Místo konání:

KZ Domovina, Na Maninách 1525/32a, Praha 7 - Holešovice

Organizace:

Dětské krizové centrum, z.ú.

DKC bylo založeno jako první zařízení v ČR specializované na problematiku týraných zneužívaných a zanedbávaných dětí (syndrom CAN). U zrodu zařízení stál prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc.  Odborný pracovní tým tvoří psychologové, terapeuti, sociální pracovníci, právníci. Úzce spolupracují i s dalšími odborníky - pediatry, dětskými psychiatry i psychiatry pro dospělé, gynekology, sexuology, s orgány sociálně právní ochrany dětí, kriminalisty, vyšetřovateli, soudci a  dalšími. Za 25 let působení pomohli pracovníci DKC 6 488 dětem. V roce 2017 využilo ambulantních služeb 408 dětí. Linka důvěry DKC zahájila činnost v roce 1996 a od té doby přijala 58 332 kontaktů (v roce 2017 to bylo 3598 kontaktů). Linka důvěry je významným záchytným bodem syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte a významně přispívá k detekci ohrožených dětí a dětí, na nichž byl spáchán trestný čin.


Program benefice

Program:
- zahájení, úvodní slovo
- koncert dětí z Kuhnova dětského sboru
- ukončení, poděkování

Účel grantu

Výtěžek akce, jako i dar nadace bude využit na provozní náklady distanční krizové pomoci – Linky důvěry DKC.
LD funguje od září roku 1996 v nepřetržitém provozu. Posláním linky je nepřetržitě dostupná odborná pomoc v krizi pro děti i dospělé, kteří se v nějaké podobě setkali s problematikou syndromu CAN, ať již jako přímé nebo nepřímé oběti ve své vlastní rodině nebo v bezprostředním okolí. Náklady na non-stop provoz linky důvěry dosáhly v loňském roce 3,58 mil Kč.


Velké poděkování patří paní Pelikánové z ŘLP za organizaci zaměstnanecké sbírky, která letos dosáhla krásné částky 31 400 Kč. Celou částku se dárci rozhodli věnovat právě na provoz Linky důvěry DKC. Děkujeme vám všem za dlouholetou podporu!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing