Divoké husy
Naším posláním je zdvojnásobovat peníze, nápady, iniciativu,
energii a radost. Spojujeme ty, kteří chtějí společně doletět dál.
Divoké husy Divoké husy

Děti dětem - koncert

Datum konání:

19. 04. 2018 od 18.30

Místo konání:

KZ Domovina, Na Maninách 1525/32a, Praha 7 - Holešovice

Organizace:

Dětské krizové centrum, z.ú.

DKC bylo založeno jako první zařízení v ČR specializované na problematiku týraných zneužívaných a zanedbávaných dětí (syndrom CAN). U zrodu zařízení stál prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc.  Odborný pracovní tým tvoří psychologové, terapeuti, sociální pracovníci, právníci. Úzce spolupracují i s dalšími odborníky - pediatry, dětskými psychiatry i psychiatry pro dospělé, gynekology, sexuology, s orgány sociálně právní ochrany dětí, kriminalisty, vyšetřovateli, soudci a  dalšími. Za 25 let působení pomohli pracovníci DKC 6 488 dětem. V roce 2017 využilo ambulantních služeb 408 dětí. Linka důvěry DKC zahájila činnost v roce 1996 a od té doby přijala 58 332 kontaktů (v roce 2017 to bylo 3598 kontaktů). Linka důvěry je významným záchytným bodem syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte a významně přispívá k detekci ohrožených dětí a dětí, na nichž byl spáchán trestný čin.


Program benefice

Program:
- zahájení, úvodní slovo
- koncert dětí z Kuhnova dětského sboru
- ukončení, poděkování

Účel grantu

Výtěžek akce, jako i dar nadace bude využit na provozní náklady distanční krizové pomoci – Linky důvěry DKC.
LD funguje od září roku 1996 v nepřetržitém provozu. Posláním linky je nepřetržitě dostupná odborná pomoc v krizi pro děti i dospělé, kteří se v nějaké podobě setkali s problematikou syndromu CAN, ať již jako přímé nebo nepřímé oběti ve své vlastní rodině nebo v bezprostředním okolí. Náklady na non-stop provoz linky důvěry dosáhly v loňském roce 3,58 mil Kč.