Cyklus adventních koncertů pro Domov sv. Karla Boromejského

Datum konání:

13. 12. 2015 17:00

Místo konání:

Domov sv. Karla Boromejského, kostel sv. Rodiny, Praha 4 - Řepy

Organizace:

Domov sv. Karla Boromejského

Domov slouží nemocným věkem pokročilým lidem již devatenáctým rokem. Za tuto dobu byl kompletně rekonstruován ke své činnosti a postupně vybaven moderními polohovacími lůžky i zdravotnickou technikou. Při péči o nemocné vychází z poslání svého zřizovatele Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, a tím je na základě milosrdenství účinně sloužit potřebným lidem. O seniory se stará kvalifikovaný a vysoce motivovaný zdravotnický personál (lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelky, sanitářky..)

 

Potřebnými lidmi  jsou v Domově nejen nemocní senioři, ale také odsouzené ženy, které zde nalézají novou příležitost k uplatnění, rekvalifikaci a získání nových pracovních návyků. Setkávání se s nemocnými a účast na dění v Domově jim umožňuje přemýšlet o dosavadním způsobu života, přehodnotit své postoje a dává jim novou naději do budoucna. Rekvalifikace jim také napomáhá po propuštění z výkonu trestu k nalezení odpovídajícího uplatnění ve zdravotních a sociálních službách.


Program benefice

Během adventních koncertů zazní vánoční a duchovní skladby vztahující se k období adventu.

První adventní koncert se ponese v duchu českých i zahraničních vánočních písní v podání dětského sboru Radost Praha pod vedením prof. Vladislava Součka, který se sboru věnuje více než 50 let.

Na druhém koncertě vystoupí orchestr Archioni Plus o 15 účinkujících s dirigentem Michalem Macourkem a pěveckým doprovodem. Na programu budou skladby J. F. Handela, J. Pachelbela, Ch. Gounoda, J. S. Bacha a vánoční koledy.

Poslední adventní koncert bude provázen souborem zobcových fléten Siringa pod vedením Miroslava Bureše, který zahraje známé vánoční písně a koledy. 

06. 12. 2015 od 17.00 hod. – 1. adventní koncert

13. 12. 2015 od 17.00 hod. - 2. adventní koncert

20. 12. 2015 od 17.00 hod. - 3. adventní koncert

Účel grantu

Výtěžek koncertu bude použit na obstarání zdravotnického materiálu, zdravotních a rehabilitačních pomůcek pro pacienty Domova, za něž vydají přibližně 2 mil. Kč ročně. Jedná se o základní důležité pomůcky při péči o nemocné seniory, které v současné době zdravotní pojišťovny nehradí.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing